WhatsApp Image 2020-05-16 at 9.53.27 AM

یک بنیاد خیریه در شبرغان همه‌روزه برای 2هزار خانوادۀ جنگ‌زده غذای پخته توزیع می‌کند

یک بنیاد خیریه زیر نام «دفتر خدماتی و انکشافی قویاش» با آغاز ماه رمضان کمک‌های غذایی را برای 2 هزار خانوادۀ جنگ‌زده و بی‌جاشده در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان آغاز کرده است. مسوولان این بنیاد خیریه هدف از این اقدام بشردوستانه را رسیده‌گی و کمک به خانواده‌های نیازمند عنوان می‌کنند.

نور محمد قاری‌زاده، مسوول دفتر انکشافی و خدماتی قویاش در صبحت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «هزینۀ تهیۀ غذا از سوی شماری از شهروندان افغانستان که در خارج اقامت دارند، پرداخته می‌شود و ما روزانه در اردوگاه‌های مهاجران و بی‌جا شده‌گان جنگ برای 2 هزار خانوادۀ نیازمد غذای پخته توزیع می‌کنیم.» آقای قاری‌زاده می‌افزاید که بی‌کاری، ادامۀ جنگ و ناامنی در شمال کشور این بی‌جا شده‌گان را در وضعیت بد اقتصادی قرار داده است. آقای قاری‌زاده از نهادهای خیریۀ دیگر نیز می‌خواهد که به کمک این بی‌جا شده‌گان بشتابند.

در همین حال، عبدالمعروف آذر، سخنگوی والی جوزجان با استقبال از کمک‌های این نهاد خیریه می‌گوید: «متأسفانه امسال جنگ و ناامنی باعث شده است که شبرغان شاهد و میزبان صد‌ها خانوادۀ جنگ‌زده از ولایت‌های همجوار و ولسوالی‌های ناامن جوزجان باشد.» به باور او، کمک‌های بشردوستانۀ بنیاد‌های خیریه و موسسه‌های غیردولتی مقداری از بار سنگینی را از شانه‌های دولت دور می‌کند.

بی‌جا شده‌گانی که از این کمک‌ها مستفید می‌شوند، توزیع غذای پخته را در ماه رمضان یک کمک بشردوستانۀ افراد خیر عنوان می‌کنند که آنان را از گرسنه‌گی نجات می‌دهد. مرادبای، یکی از ساکنان اردوگاۀ بی‌جا شده‌گان در جوزجان است. او یک‌سال پیش از ولسوالی دولت‌آباد ولایت فاریاب به شهر شبرغان آمده است. او اکنون در اردوگاه بی‌جا شده‌گان همراه با 8 عضو خانواده‌اش در زیر چادر زنده‌گی می‌‌کند. مرادبای می‌گوید: «جنگ‌های پی‌هم در روستای ما سبب شده است که دیگر آن‌جا زنده‌گی کرده نتوانیم و به خاطر زنده ماندن بار و بستر خود را به پُشت چهارپایان بستیم و از منطقه فرار کردیم.» این بی‌جا شدۀ ولسوالی دولت‌آباد ولایت فاریاب اضافه می‌کند که تنها در اردوگاهی که او و خانواده‌اش زنده‌گی می‌کنند، بیش از دو صد خانوادۀ نیازمند وجود دارد که همۀ آنان از ولسوالی‌های ناامن فاریاب به شهر شبرغان پناه آورده‌اند. به سخن او، دریافت غذای پخته در ماه رمضان خانوادۀ او و صدها خانوادۀ دیگر را از فاقه نجات داده است.

بر اساس اظهارات مسوولان ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان ولایت جوزجان در یک‌سال پسین شمار بی‌جا شده‌گان داخلی در شهر شبرغان به بیش از 10 هزار خانواده می‌رسد.