دادستانی جوزجان

یک دادستان در جوزجان به اتهام گرفتن رشوه بازداشت شد

neshananews

24 June 2020

مسوولان ادارۀ دادستانی استیناف ولایت جوزجان می‌گویند که یک دادستان بخش تحقیق ادارۀ «امنیت داخلی و خارجی» ولایت جوزجان هنگام دریافت رشوه در شهر شبرغان بازداشت شده است.

محمد نصیر حکیمی، رییس ادارۀ دادستانی استیناف ولایت جوزجان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که این دادستان پس از چاشت دیروز (سه‌شنبه، سوم سرطان) هنگام گرفتن پول از یک فرد مظنون، بازداشت شده است. آقای حکیمی می‌افزاید که این دادستان از فرد مظنون 180هزار افغانی مطالبه کرده بود و هنگام دریافت حدود 80هزار افغانی قسط اول، بازداشت شده است.

آقای حکیمی اضافه می‌کند که این دادستان از سوی کارمندان ریاست عمومی دادستانی کنترل و مراقبت ادارۀ عالی دادستانی کل هنگام دریافت پول «بالفعل» بازداشت شده است.

رییس دادستانی استیناف ولایت جوزجان خاطرنشان می‌سازد که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون 5 مورد پروندۀ فساد اداری در این ریاست به ثبت رسیده است و بررسی این پرونده‌ها جریان دارد.