دادستانی کل

یک دادستان در ننگرهار هنگام دریافت ۳۶ هزار افغانی رشوه بازداشت شد

neshananews

26 July 2020

مسوولان دادستانی کل تأیید می‌کنند که یک دادستان در ولسوالی لعل‌پور ولایت ننگرهار به اتهام اخذ ۳۶ هزار افغانی رشوه بازداشت شده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که این دادستان روز گذشته (شنبه، چهارم اسد) از سوی ریاست عمومی «کنترل و مراقبت» بازداشت شده است. آقای رسولی با تأکید بر این که مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های دادستانی کل است، می‌افزاید که روز گذشته یک دادستان دیگر نیز به اتهام فساد اداری در ولسوالی شکردرۀ ولایت کابل بازداشت شده است.

سخنگوی دادستانی کل خاطرنشان می‌سازد که در جریان هفت روز گذشته این سومین دادستان است که به اتهام گرفتن رشوه و فساد اداری از سوی ریاست عمومی کنترل و مراقبت دادستانی کل بازداشت شده‌ است. پرونده‌های این افراد زیر پیگرد و بررسی قرار دارند.

افزون بر این همه، هفته گذشته ریاست عمومی کنترل و مراقبت، رییس ادارۀ ملی نورم و استندرد را نیز به اتهام گرفتن ۱۰۰ هزار دالر رشوه بازداشت کرده است. مسوولان دادستانی کل اطمینان می‌دهند که مبارزه با فساد اداری در نهادهای عدلی و قضایی به شدت جریان دارد و افراد فاسد به کیفر خواهند رسید.