2278099

یک دیپوی مواد انفجاری طالبان در پکتیا کشف گردید

محمدجان آریا

08 February 2020

وزارت دفاع ملی طی یک خبر نامه از کشف یک دیپوی مواد انفجاری در ولایت پکتیا خبر می‌دهد.

در خبرنامه آمده است که شب گذشته کماندوها، عملیاتی را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا اجرا نمودند که در نتیجه یک دیپوی بزرگ که 2500 کیلوگرام مواد انفجاری داشت؛ کشف و تخریب گردید.

طالبان تا اکنون در این باره چیزی به رسانه‌ها نگفته‌اند.