ریاست امنیت ملی

یک شبکۀ 15 نفری طالبان در کابل بازداشت شد

neshananews

06 October 2020

ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده است که اعضای یک شبکۀ پانزده نفری طالبان در شهر کابل بازداشت شده‌ است. این شبکۀ مسوولیت ترور نیروهای امنیتی و چهره‌های بانفوذ کشور را برعهده داشته است.

در اعلامیه‌یی که امروز (سه‌شنبه، پانزدهم میزان) از سوی ریاست عمومی امنیت ملی نشر شد، آمده است که این افراد در جریان یک عملیات هدف‌مند نیروهای قطعۀ خاص امنیت ملی در کابل بازداشت شده‌اند. بر اساس این اعلامیه، این شبکۀ پانزده نفری طالبان در گروه‌های ۴ و ۵ نفری مأموریت‌های ترور نیروهای امنیتی و چهره‌های بانفوذ کشور را در شهر کابل برعهده داشته‌اند.

بر اساس معلومات ریاست امنیت ملی کشور، این شبکۀ ترور طالبان چندین برنامۀ ترور نیروهای امنیتی و چهره‌های بانفوذ کشور را روی دست داشته‌ است.

گفتنی است که در بیش از یک سال گذشته ترورهای هدف‌مند و زنجیره‌یی در بیشتر شهرهای کشور به ویژه در شهر کابل افزایش یافته است. عالمان دین، فعالان رسانه‌یی، نظامیان، چهره‌های با نفوذ و فعالان حقوق بشر هدف این ترورها بوده‌اند.