هلمند

یک فرمانده ارشد طالبان در حملۀ هوایی ارتش در هلمند کشته شد

neshananews

05 January 2021

وزارت دفاع ملی می‌گوید که مولوی شاکر، از فرماندهان ارشد گروه طالبان در یک حملۀ هوایی ارتش در ولایت هلمند کشته شده است.

وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه‌یی می‌افزاید که این فرمانده ارشد طالبان دیروز (دوشنبه، پانزدهم جدی) در روستای «سربند» از مربوطات ولسوالی گرشک ولایت هلمند هدف حملۀ هوایی ارتش قرار گرفته است.

در این خبرنامه همچنان آمده است که افزون بر این فرمانده طالبان، نُه جنگ‌جوی دیگر این گروه نیز در این حملۀ هوایی ارتش کشته شده‌اند. گفتنی است که روز گذشته ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی سنگین ولایت هلمند نیز در یک حملۀ هوایی ارتش کشته شد.

قابل ذکر است که از حدود چهار ماه به این‌سو که طالبان حمله‌های‌شان را بر ولایت‌های هلمند و قندهار شدت بخشیده‌اند، بیش از هفتاد فرمانده این گروه در درگیری با نیروهای امنیتی کشور کشته شده‌اند.