20200122_130330

یک فرمانده کلیدی طالبان در فاریاب کشته شد 

محمدجان آریا

22 January 2020

فدا محمد یکی از فرمانده‌هان کلیدی طالبان مسلح پس از دو روز جراحت در ولایت فاریاب کشته شد.

محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین به خبرگزاری نشانه می‌گوید:” فدا محمد مشهور به فدای کور یکی از فرماندهان کلیدی طالبان مسلح در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب بود که دو روز پیش در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح زخمی شد و سرانجام کشته شد”.

رضایی می‌افزاید که فدا محمد هم‌دست ملا ابراهیم حقیار بود که در کشتار افراد ملکی به خصوص خانواده هشت نفری دست داشت و هم‌چنان در تحرکات طالبان علیه نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های چهارگانه اندخوی نقش فعال داشت.

دو روز پیش ملا ابراهیم حقیار یکی دیگر از فرماندهان طالبان مسلح در ولسوالی اندخوی نیز کشته شده بود.

گروه طالبان مسلح با انتشار پیامی دست داشتن در کشتار افراد ملکی در اندخوی را رد کرده‌اند.