20200218_143251

یک فروشنده مواد مخدر در فاریاب بازداشت شد 

محمدجان آریا

18 February 2020

یک فروشندۀ مواد مخدر به نام حاجی عزیزالله از ناحیه پنجم شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه این ولایت بازداشت شد.

کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به خبرگزاری نشانه می‌گوید: “پولیس مبارزه با مواد مخدر حاجی عزیزالله را با یک کیلوگرام چرس و ده گرام کریستال  بازداشت نموده است.”

یورش می‌افزاید که در سال جاری در شهر میمنه 189 فروشنده و قاچاق‌بر مواد مخدر توسط پلیس فاریاب دستگیر و یک تُن مواد مخدر نیز کشف شده است.

همچنان در سال جاری پولیس فاریاب چندین بار معتادین را از سطح شهر جمع‌آوری نموده و به شفاخانه تداوی معتادین 50 بستر فاریاب معرفی نموده است.