81341073_2516990338577221_4530106829786578944_n

یک فروشندۀ مواد مخدر در کندز باز داشت شد

عرفان برزگر

05 January 2020

پولیس ولایت کندز می‌گوید، یک فروشندۀ مواد مخدر در ولایت کندز باز داشت شده است.

دفترمطبوعاتی پولیس کندز با انتشار اعلامیۀ خبری گفته است که نیروهای مبارزه با مواد مخدر، عصر روز گذشته یک باشندۀ این ولایت را به اتهام فروش مواد مخدر باز داشت کرده است.

این فروشنده از کوچۀ آهنگری شهر کندز با سه صد پوری مواد مخدر نوع هیروین بازداشت شده است.

اعلامیۀ پولیس افزوده که پروندۀ فرد گرفتار شده پس از اعتراف کردن به پولیس، به نهادهای عدلی و قضایی برای تحقیقات بیشتر سپرده شده است.