کمک های چین

محموله‌یی از کمک‌های چین به بدخشان رسید

مسوولان محلی در بدخشان تأیید می‌کنند که محموله‌یی از کمک‌های کشور چین را دریافت کرده‌اند. این محموله برای رسیده‌گی به آسیب‌دیده‌گان رویدادهای طبیعی در این ولایت فرستاده شده است.

احمد فرید نیک‌پور، رییس ادارۀ مبارزه با رویدادهای طبیعی در ولایت بدخشان می‌گوید که این کمک‌ها شامل 13 قلم مواد غذایی و غیرغذایی می‌باشد که برای بیش از 600 خانواده درنظر گرفته شده است. به گفتۀ او، این کمک‌ها به دنبال تلاش‌های مسوولان محلی جهت رسیده‌گی و پاسخ‌دهی به آسیب‌دیده‌گان رویدادهای احتمالی به این ولایت فرستاده شده است.

آقای نیک‌پور می‌افزاید که این بسته‌ها شامل آرد، برنج، لوبیا، نخود، شکر، مکرونی، رب، چای خشک، نمک، روغن، چوب، کمبل و لحاف می‌باشد و با این کمک‌ها امکانات ریاست مبارزه با حوادث جهت رسیده‌گی به آسیب‌دیده‌گان رویدادهای احتمالی بلند رفته است.

رییس مبارزه با حوادث طبیعی در بدخشان خاطرنشان می‌سازد که جغرافیای کوهستانی این ولایت همه‌ساله شاهد رویدادهای طبیعی سنگین است و حکومت محلی درنظر دارد با جلب همکاری نهادهای کمک‌کننده و آماده‌گی‌های لازم به رویدادهای احتمالی پاسخ‌دهی کند.

چگونه‌گی روند رسیده‌گی به آسیب‌دیده‌گان رویدادهای طبیعی در بدخشان به دلیل کمبود امکانات همه‌ساله از عمده‌ترین انتقادهای مردم و اعضای شورای ولایتی بوده است. محبوب‌الرحمان طلعت، عضو شورای ولایتی بدخشان می‌گوید که حکومت محلی بدخشان همه‌ساله در امر رسیده‌گی به آسیب‌دیده‌گان رویدادهای طبیعی ضعیف عمل می‌کند و پاسخ‌دهی آنان به آسیب‌دیده‌گان قناعت‌بخش نیست. این عضو شورای ولایتی اما انتظار دارد که حکومت محلی بتواند برنامه‌های منظمی را به هدف پاسخ‌دهی به رویدادهای احتمالی روی دست بگیرد.

رییس مبارزه با حوادث طبیعی در بدخشان اطمینان می‌دهد که امسال افزون بر کمک‌های تازه دریافت شده از سوی کشور چین، این اداره در همکاری با نهادهای کمک‌کنندۀ دیگری ذخایر استراتژیکی را در شمار زیادی از ولسوالی‌های رویدادخیز بدخشان ایجاده کرده است تا بتواند به گونۀ منظمی به آسیب‌دیده‌گان رویدادهای طبیعی پاسخ‌ بدهد.

مسوولان محلی در بدخشان همچنان خاطرنشان می‌سازند که آنان همۀ آماده‌گی‌های لازم را جهت کمک‌رسانی به آسیب‌دیده‌گان رویدادهای طبیعی روی دست گرفته‌اند و در صورت بروز رویدادهای احتمالی با استفاده از ذخایر استراتژیک موجود در هر محل به خواست آسیب‌دیده‌گان رسیده‌گی خواهند کرد.