سربازان فارغ شده

یک هزار و بیست سرباز جوان آمادۀ پیوستن به ارتش‌اند

neshananews

03 November 2020

مسوولان ارتش در شمال کشور می‌گویند که یک‌هزار و ۲۰ سرباز جوان پس از سپری کردن یک دورۀ آموزشی در ولایت بلخ، آمادۀ پیوستند به ارتش‌اند. این سربازان جوان یک دورۀ آموزشی دوازده هفته‌یی را پشت سر گذاشته‌اند.

محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین به خبرگزاری نشانه می‌گوید که این سربازان و بریدملان دیروز (دوشنبه، دوازدهم عقرب) از مرکز آموزشی ارتش در ولایت بلخ سند فراغت خود را به ‌دست آوردند. آقای رضایی می‌افزاید که این سربازان در جریان دوازده هفتۀ گذشته آموزش‌های مسلکی نظامی، چگونه‌گی رهبری، برخورد با مردم و آموزش‌های حقوق بشری را آموزش دیده‌اند.

سخنگوی قول اردوی 209 شاهین علاوه می‌کند که قرار است این سربازان برای اجرای وظیفه به ولایت‌های مشخصی اعزام شوند. شماری از بریدملانی که به تازه‌گی دورۀ آموزشی مسلکی را سپری کرده‌اند، در ولایت‌های‌شان زیر اثر ارتش استخدام می‎شوند.

پیش از این نیز در ماه اسد سال روان حدود ۵۰ تن از بریدملان پس از دو هفته آموزش از مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ، فارغ شدند. این سربازان ارتش در حالی در زون شمال از قول اردوی ۲۰۹ شاهین فارغ می‌شوند که دامنۀ ناامنی و جنگ در بیشتر ولایت‌های شمال کشور گسترش یافته است.