خبر

یک هواپیمای شرکت هوایی کام‌ایر در کابل نشست اضطراری کرد

neshananews

10 October 2020

ادارهٔ هوانوردی ملکی باعث می شود که یک هواپیمای شرکت هوایی کامپورر کند که از بدخشان به سمت کابل در حرکت بودجه ، در میدان هوایی کابل مضطرب شده است.

این اداره امروز (شنبه ، نوزدهم میزان) در خبرنامه آورده شده است که این هواپیما پس از آن به نشستن اضطراب مجبور شده است که “هشداردهندهٔ برقی” از احتمال حریق در ماشین هواپیما هشدار داده شده است.

خبرنامه موجود است که خلبان این هواپیما را پس از مشاهده اللامت حریق ، هواپیما را به گونه ای فوری در میدان هوایی کابل برگزار می کند. بر اساس این خبرنامه ، در این فرود اضطراری به مسافران هواپیمای آسیایی وارد نشده است.

اما اداره هوانوردی ملکی خاطرنشان می کند که علامت حریق در ماشین هواپیما حقیقت ندارد و نشان می دهد که برقی به دلیل تکان هوا به شکل نادرست علامت داده شده است.

این در حالی است که ساعاتی پیش از استفاده کاربران شبکه اجتماعی اجتماعی ادعا می شود که یک شرکت هواپیمایی هوایی در صورت مقاومت در برابر آتش سوزی و سانحهٔ هوایی شده است.

شرکت هوایی افغانستان از نظر مصونیت ، معیارهای بین المللی را تکمیل نکرده است. به تازه ترین شرکت هوایی اقدام به مجوز پرواز در امارات متحده عربی کرده است.

اداره هوانوردی ملکی افغانستان تلاش می کند شرکت های هوایی کشور را از لیست سیاه اتحادیه اروپا بیرون بکشد.

 تلاشی که ایجاب شرکت های هوایی معلومات بین المللی مصونیت را پرواز می کند رعایت می کند.