پایه برق

یک پایۀ برق وارداتی در پروان تخریب شده است

neshananews

27 June 2021

شرکت برق‌رسانی «برشنا» اعلام کرده که یک پایۀ برق وارداتی کابل و ولایت‌های همجوار آن در ولایت پروان تخریب شده است.

شرکت برشنا با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این پایۀ برق شام دیروز (شنبه، پنجم سرطان) در منطقۀ رباط از مربوطات ولسوالی بگرام ولایت پروان تخریب شده است. در خبرنامۀ این شرکت آمده که این پایۀ برق وارداتی با استفاده از مواد انفجاری تخریب شده است.

شرکت برشنا خاطرنشان می‌سازد که این پایۀ برق وارداتی در حالی تخریب شده است که کارمندان این شرکت پس از سه ماه توانسته بودند کیبل برق وارداتی را به گونۀ اساسی ترمیم کنند.

گفتی است که پیش از این نیز ده‌ها پایۀ برق وارداتی در ولایت‌های کابل و پروان تخریب شده است. مشخص نیست چه گروهی پشت تخریب پایه‌های برق قرار دارد. نهادهای امنیتی کشور، طالبان را مقصر تخریب زیربناها می‌دانند.