امنیت ملی

یک گروه نُه نفری ترور گروه طالبان در کابل بازداشت شد

neshananews

10 May 2021

ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک هستۀ نُه نفری ترور گروه طالبان در شهر کابل خبر می‌دهد.

ریاست عمومی امنیت ملی امروز (دوشنبه، 20 ثور) در خبرنامه‌یی می‌نویسد که این اعضای گروه طالبان دیروز در یک عملیات هدف‌مند نیروهای ویژۀ امنیتی ملی بازداشت شده‌اند.

در خبرنامۀ این ریاست آمده است که این افراد کارمندان ملکی و نظامی دولت، فعالان مدنی و خبرنگاران را شناسایی و سپس ترور می‌کردند. بر اساس معلومات این ریاست، اعضای این هستۀ ترورهای هدف‌مند در چندین قضیۀ ترور دست دارند.

این در حالی است که همزمان وزارت دفاع ملی از بازداشت یک عضو برجستۀ گروه طالبان که سرگرم پیشبرد ترورهای هدف‌مند در ولایت هرات بوده، نیز خبر می‌دهد.

گروه طالبان اما تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

حمله‌های هدف‌مند در کشور اخیراً به شدت افزایش یافته است. نهادهای امنیتی کشور مدعی هستند که طالبان پشت این حمله‌ها قرار دارند. طالبان اما دست داشتن در این حمله‌ها را تاکنون به گونۀ رسمی نپذیرفته‌اند.