پسته

100 هکتار زمین در ولایت سرپل به احداث جنگل‌های پسته اختصاص یافته است

neshananews

08 July 2021

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در ولایت سرپل می‌گویند که صد هکتار زمین در این ولایت برای کشت و پرورش پسته اختصاص یافته است. این زمین به همکاری مالی بانک جهانی در اختیار ریاست زراعت گذاشته می‌شود.

محمدسلیم رنجبر، رییس ادارۀ زراعت، آبیاری و مالداری در ولایت سرپل امروز (پنج‌شنبه، هفدهم سرطان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که تفاهم‌نامۀ آغاز کار این جنگل پسته میان این ریاست و انجمن جنگل‌داری به امضا رسیده است.

آقای رنجبر می‌افزاید که اختصاص دادن این صد هکتار زمین برای احداث جنگل پسته با همۀ نیازمندی‌هایش حدود دو میلیون و چهارصد هزار افغانی هزینه بر می‌دارد. بخشی از هزینۀ احداث این جنگل پسته از طریق برنامۀ اضطراری زراعت و مصونیت غذایی تأمین می‌شود.

رییس زارعت، آبیاری و مالداری ولایت سرپل بیان می‌کند که زیربنای این جنگل تا چهار ماه آینده آماده می‌شود. آ‌ن ‌چنانی که آقای رنجبر می‌گوید، احداث این جنگل پسته بین چهار تا پنج سال زمان دربر می‌گیرد.

این در حالی است که در یک دهۀ پسین کشاورزی در ولایت سرپل پیش‌رفت چشم‌گیری داشته است. ساخت سردخانه‌ها و ایجاد باغ‌چه‌های خانه‌گی از جمله کمک‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جهت تشویق کشاورزان بوده است. اما این نخستین ‌بار است که کار احداث یک جنگل صد هکتاری پسته در این ولایت روی دست گرفته می‌شود.