کمیتۀ مصونیت خبرنگاران

18 درصد خبرنگاران زن در شش ماه گذشته شغل‌شان را ترک کرده‌اند

neshananews

17 March 2021

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که 18 درصد خبرنگاران زن در کشور در جریان شش ماه گذشته شغل‌شان را ترک کرده‌اند.

این کمیته امروز (چهارشنبه، 27 حوت) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که خبرنگاران کشور در جریان سال 1399 خورشیدی با خشونت‌های بی‌سابقه‌یی روبه‌رو شده‌اند. بر اساس خبرنامۀ این کمیته، تنها 301 خبرنگار زن که 18 درصد کل کارمندان زن رسانه‌های افغانستان را تشکیل می‌دهند، در شش ماه گذشته شغل‌شان را ترک کرده‌اند.

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان حمله‌های هدف‌مند بر خبرنگاران، تأثیر ناگوار اقتصادی برخاسته از شیوع ویروس کرونا بر رسانه‌ها و شیوع این ویروس را از عوامل ترک شغل خبرنگاران از سوی زنان توصیف می‌کند.

به باور مسوولان کمیتۀ مصونیت خبرنگاران، ادامۀ این وضعیت آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در کشور را با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد ساخت. این کمیته از دولت و جامعۀ جهانی می‌خواهد که برای حفاظت از خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن در افغانستان تدابیر جدی روی دست بگیرد.

این در حالی است که بر اساس آمارهای فدراسیون خبرنگاران، در جریان سال روان خورشیدی بیش از 10 خبرنگار در حمله‌های هدف‌مند و مسلحانه در کشور جان باخته‌اند.