IMG_0869

18 میلیون و 400 هزار شهروند افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند

neshananews

12 July 2021

محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیۀ کشور می‌گوید که دست‌کم 18 میلیون و 400 هزار نفر در کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

آقای پایندۀ در برگۀ تویترش می‌نویسد که شدت خشونت‌ها، همه‌گیری ویروس کرونا وخشک‌سالی باعث شده که دسترسی میلیون‌ها شهروند کشور به مواد اولیه محدود شود.

آقای پاینده می‌افزاید که بنابر ارزیابی دولت، این شهروندان در جریان امسال به این کمک‌ها نیاز پیدا خواهند کرد.

او از موسسه‌های بین‌المللی می‌خواهد که مواد اولیه لازم برای میلیون‌ها نیازمند در افغانستان را فراهم کنند.

این در حالی است که شمار بی‌جاشده‌گان داخلی در کشور نیز روبه افزایش است.

بر اساس ارزیابی وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی، بیش از شش میلیون شهروند کشور در جریان دو سال گذشته از مناطق‌شان بی‌جا شده‌اند و هم اکنون به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.