مسعود اندرابی

186 کارمند شاهراه‌ها و دروازه‌های کابل برکنار شدند

neshananews

20 February 2021

مسعود اندرابی، وزیر داخلۀ کشور می‌گوید که 135 کارمند امنیت شاهراه‌ها و 51 کارمند امنیتی دروازه‌های کابل از وظیفه‌های‌شان برکنار شده‌اند.

آقای اندرابی امروز (شنبه، دوم حوت) در برگۀ فیس‌بوکش نوشته است که این کارمندان امنیتی به اتهام اخاذی از وظایف‌شان برکنار شده‌اند. آقای اندرابی می‌افزاید که اقدام‌های اصلاحی وزارت داخله به هدف کاهش میزان اخاذی در شاهراه‌ها از سوی کارمندان امنیتی ادامه دارد و با همۀ متهمان در این بخش به گونۀ قاطعانه برخورد خواهد شد.

وزیر داخله خاطرنشان می‌سازد که صدها منسوب امنیتی در شاهر‌اه‌های کشور پس از تعهد این نهاد برای مبارزه با اخاذی برکنار شده‌اند.

گفتنی است که اخیراً اتحادیۀ شرکت‌های ترانسپورتی در اعتراض به آن چه اخاذی و باج‌گیری در شاهراه‌ها گفته می‌شود دست به اعتصاب کاری زدند. این شرکت‌ها پس از تعهد وزارت امور داخله مبنی بر مبارزه با پدیدۀ اخاذی روز گذشته به اعتصاب‌شان پایان دادند.