ریاست زراعت لوگر

226 پروژۀ مدیریت فراورده‌های کشاورزی در لوگر به بهره‌برداری سپرده شد

neshananews

15 September 2020

ریاست زراعت، آبیاری و مال‌داری در ولایت لوگر می‌گوید که کار 226 پروژۀ مدیریت فراورده‌های کشاورزی در این ولایت تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شده است.

عبدالله تسل، رییس ادارۀ زراعت، آبیاری و مال‌داری ولایت لوگر امروز (سه‌شنبه، 25 سنبله) در مراسم بهره‌برداری این پروژه‌ها می‌گوید که 122 میلیون افغانی روی این پروژه‌های کشاورزی مصرف شده است. در این میان 91 پروژۀ ساخت ذخیره‌ برای نگه‌داری پیاز، 79 ذخیره برای کچالو، 28 پروژۀ ساخت کشمش‌خانه و 28 پروژۀ دیگر در بخش توزیع ماشین‌های خشک‌کنندۀ میوه و سبزی‌جات در جمع این پروژه‌های کشاورزی شامل‌ می‌باشد.

رییس ادارۀ زراعت در ولایت لوگر می‌گوید که تکمیل شدن کار این پروژه‌ها سبب رشد زیربنای کشاورزی در این ولایت شده و در میکانیزه‌سازی، کشت و کار محلی تأثیر مثبت برجای گذاشته است.

در حال حاضر حدود 80 درصد جمعیت افغانستان مشغول زراعت و دام‌داری هستند. کشاورزی غیر میکانیزه‌ یکی از عوامل عمدۀ فقر فراگیر در کشور شمرده می‌شود. حکومت در جریان 19 سال گذشته از طریق وزارت‌های سکتوری در میکانیزه‌سازی زراعت محلی تلاش کرده است.