76676666

50 جوان در آزمون ورودی قطعۀ خاص پولیس در فاریاب اشتراک کردند

neshananews

12 July 2021

مسوولان امنیتی در فاریاب می‌گویند که پنجاه جوان از سطح این ولایت در آزمون قطعۀ خاص پولیس ثبت نام کرده‌اند. فرماندهی پولیس فاریاب این جوانان را پس از سپری کردن دورۀ آموزشی به عنوان سرباز در مناطق آسیب‌پذیر توظیف می‌کند.

محمدکریم یورش، سخنگوی فرماندهی پولیس فاریاب در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که این جوانان برای مدت یک ماه زیر آموزش‌های نظامی و مسلکی قرار می‌گیرند. آقای یورش می‌افزاید که این جوانان داوطلب از مناطق مختلف فاریاب به این آزمون راه یافته‌اند.

این در حالی است که از این پیش هر دورۀ آموزشی پولیس مدت ۳ تا ۶ ماه زمان در بر می‌گرفت. آقای یورش اضافه می‌کند که سربازان قطعۀ خاص پولیس بخشی از آموزش‌های عملی خود را در ساحه فرا خواهند گرفت.

حدود شش ماه پیش بیش از شصت نفر از یک دورۀ آموزشی سه ماهه از مرکز آموزش‌های نظامی پولیس فاریاب فارغ شدند. چهار تن آنان را بانوان تشکیل می‌داد.

در حالی پنجاه جوان در آزمون ورودی قطعۀ خاص پولیس در فاریاب اشتراک کرده‌اند که ناامنی‌ها تا نزدیک کمربندهای ورودی شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب رسیده است. در حال حاضر ولسوالی‌ چهارگانۀ اندخوی نیز در کنترل گروه طالبان قرار دارد.