خروج سربازان امریکایی

95 درصد از نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کرده‌اند

neshananews

14 July 2021

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحدۀ امریکا (سنتکام) می‌گوید که روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا 95 در صد تکمیل شده است.

این فرماندهی بامداد امروز (چهارشنبه، 23 سرطان) در خبرنامه‌یی می‌نویسد که 984 محمولۀ هوایی در بیش از دو ماه گذشته از افغانستان بیرون شده است.

در خبرنامۀ این فرماندهی آمده که همچنان بیش از 17 هزار قطعه تجهیزات اضافی نیروهای امریکایی در افغانستان در جریان این دو ماه تخریب شده است.

بر اساس خبرنامۀ سنتکام، حدود 95 درصد از نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان در جریان بیش از دو ماه گذشته این کشور را ترک کرده‌اند.

این در حالی است که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر اساس توافق امریکا با طالبان صورت می‌گیرد. این روند در ماه ثور امسال آغاز شد و قرار است تا یک‌ونیم ماه دیگری به پایان برسد.