واکسن کرونا

لحظه شماری برای تطبیق واکسن کرونا؛ ۲۵۰ هزار نفر در مرحلۀ نخست واکسن دریافت می‌کنند

neshananews

neshananews

۰۵ حوت ۱۳۹۹

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که روند تطبیق نخستین مرحلۀ واکسن کرونا در کشور آغاز می‌شود.

بر اساس خبرنامۀ ارگ روند تطبیق نخستین مرحلۀ واکسن کرونا در کشور امروز (سه‌شنبه، پنجم حوت) در یک مراسم رسمی از سوی رییس‌جمهور گشایش می‌یابد. بر اساس معلومات ارگ، ۲۵۰ هزار نظامی و کارمند صحی در این مرحله واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد.

نخستین بسته‌های واکسن کرونا از سوی دولت هند به افغانستان کمک شده است. در خبرنامه ارگ همچنان آمده است که ۲۰ درصد جمعیت کشور در مرحلۀ دوم و ۴۰ درصد دیگری شهروندان در مرحلۀ سوم واکسن کرونا دریافت خواهند کرد.

بنابر معلومات ارگ ریاست جمهوری، هزینۀ تهیه این واکسن در مرحله‌های دوم و سوم از بودجۀ مشترک دولت افغانستان و بانک جهانی پرداخت می‌شود.

گفتنی است که نخستین محمولۀ واکسن کرونا که حدود ۵۰۰ هزار دوز واکسن را شامل است از سوی دولت در اختیار دولت افغانستان قرار گرفته است.