WhatsApp Image 2020-01-03 at 7.05.17 PM

محمد متین اندخویی، شاعر دو زبانۀ افغانستان درگذشت

محمدجان آریا

04 January 2020

محمد متین اندخویی شاعر، نویسنده و پژوهش‌‌گر دو زبانۀ افغانستان از اثر حملۀ قلبی در سن 79 ساله‌گی در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب درگذشت.
محمد متین اندخویی در زبان فارسی و اوزبیکی شعر، پژوهش و نوشته‌های زیادی از خود برجا گذاشته است و از همین‌رو در شُمال افغانستان به خصوص در میان فارسی‌زبانان و اوزبیک‌تباران به عنوان – شاعر دوزبانه – یاد می‌شود.
محمد امین متین اندخویی در سال 1319 در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب چشم به جهان گشود و بعد از یک عمر نویسنده‌گی در 13 جدی سال 1398 در زاد‌گاه‌اش درگذشت.

به خاطر پاس‌داشت از یک عمر فعالیت‌های ادبی و فرهنگی در سال 1384 جایزۀ درجه اول مطبوعاتی و لقب افتخاری – استاد – از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به او تقدیم شد.

هم‌چنان از طرف ریاست جمهوری دولت افغانستان به پاس خدمات علمی فرهنگی مدال – غازی میر بچه خان کوه‌دامنی – نیز به او هدا شد.

استاد متین اندخویی در زمینهۀ شعر در قالب‌های غزل، قصیده و رباعی شعر سروده است و هم‌چنان پژوهش‌هایی را در ارتباط به موسیقی کلاسیک و محلی اوزبیکی نیز انجام داده و در پهلوی سُرایش و پژوهش‌های تاریخی گزیدۀ اشعار شاعران معاصر کلاسیک‌سُرای زبان فارسی هم‌چون خلیل الله خلیلی، عبدالهادی داوی، عبدالرحمان پژواک، محمد انور بسمیل و چند تن دیگر نیز به چاپ رسانده است.

هنرمندان کلاسیک‌ و محلی خوان و معاصر زبان اوزبیکی، اشعار متین اندخویی را به شور و اشتیاق ویژه کمپوز نموده و خوانده‌اند که از آن جمله می‌شود از زنده‌یاد استاد عبدالغفور کمال استاد موسیقی شش مقام یاد کرد که هم‌نشینی نزدیک با استاد متین اندخویی داشت و اشعار وی را تصنیف و اجرا نموده است.

محمد امین متین اندخویی با کار و فعالیت‌های ادبی – فرهنگی خود یکی از چهره‌های شناخته شده نه تنها در میان تورک‌زبانان بلکه در میان فارسی‌زبانان شمال نیز بود.
شهباز ایرج شاعر و روزنامه نگار ، صالح محمد خلیق شاعر، نویسنده و پژوهشگر و عنایت شهیر شاعر در دیوار فیس بوک شان نبود محمد امین متین اندخویی را ضایع بزرگ دانسته اند.
سرانجام سفر زندگی استاد محمد امین متین اندخویی بعد از 50 سال کارکرد ادبی – فرهنگی به 79 ساله‌گی در ولسوالی اندخوی به پایان رسید. روان‌اش شاد.