767676767676

جشنوارۀ ورزشی؛ جوانان جوزجان خواهان صلح و زنده‌گی مسالمت‌آمیز هستند

شماری از جوانان ورزشکار با همکاری موسسۀ «نسل نوین افغانستان» جشنوارۀ یک‌ روزه را زیر عنوان «ورزش و امیدواری» در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان برگزار کرده‌اند. این برنامۀ ورزشی به هدف دست‌یابی به صلح و زنده‌گی مسالمت‌آمیز برگزار شده است. در این جشنواره حدود ۱۰۰ نفر اشتراک کرده‌اند. از این میان ۶۰ تن آنان را ورزشکاران جوان تشکیل می‌دهند. شماری از دختران جوان نیز در این جشنواره برای زنده‌گی مسالمت‌آمیز به عنوان تماشاچی حضور یافته‌اند. این ورزشکاران در بخش‌های والیبال، فوتسال، تکواندو، دوش و هندبال به رقابت پرداختند.

امید خلیل‌یار به نماینده‌گی از موسسۀ «نسل نوین افغانستان» در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که در زمان جنگ جوانان می‌توانند از هر راه ممکن برای صلح و زنده‌گی مسالمت‌آمیز دادخواهی کنند. او اضافه می‌کند که ورزش به عنوان نماد مبارزه و همدیگرپذیری یکی از روش‌های دادخواهی برای برقراری صلح است. آقای خلیل‌یار خاطرنشان می‌سازد که جوانان در این جشنوارۀ یک روزه برای برقراری صلح با هم رقابت می‌کنند. آقای خلیل‌یار اضافه می‌کند که رقابت را نباید در جنگ؛ بلکه در میدان ورزش باید پیاده کنیم.

ورزش و امیدواری

همچنان توفیق رضایی، ورزشکار در رشتۀ والیبال می‌گوید که او از جنگ خسته است و از طرف‌های درگیری می‌خواهد که به صلح و امنیت روی بیاورند. به باور آقای رضایی، جنگ و ناامنی‌های پسین، بزرگ‌ترین ضربه را به نیروی توان‌مند جوان وارد کرده است. او می‌افزاید که در زمان جنگ، جوانان با خیال راحت به تحصیل و ورزش ادامه داده نمی‌توانند. این ورزشکار همانند هر جوان دیگری خواهان آتش‌بس و برقراری صلح در کشور است.

شمیم یکی از تماشاچیان دختر در این جشنواره است. او دانش‌آموختۀ رشتۀ حقوق است. خانم شمیم می‌گوید که برای تماشای مسابقه‌های ورزشی به این میدان حضور یافته است. شمیم با وجود نگرانی از ناامنی‌های پسین، برای حمایت از جوانان‌ ورزشکار به این جشنواره شرکت کرده است. او اشاره می‌کند که جنگ زنده‌گی همۀ مردم را متأثر می‌سازد، اما دختران جوان بیش‌تر آسیب‌های روحی و روانی می‌بینند. او می‌خواهد که در آینده آزادانه به تحصیلش ادامه دهد و در برنامه‌های مدنی اشتراک کند. شمیم، صلح را همۀ آرزوهای یک دختر جوان می‌داند.

این جشنوارۀ یک روزه در حالی به منظور برقراری صلح در کشور از سوی جوانان ولایت جوزجان برگزار شده است که پیش از این نیز شماری از نهادهای مدنی با راه‌اندازی برنامه‌های کتاب‌خوانی حمایت‌ خود را از گفت‌وگوهای صلح اعلام کرده‌اند.