جوزجان

آغاز برنامۀ پاسخ‌دهی عاجل در وضعیت «بحران کرونا» در جوزجان

برنامۀ توزیع پول نقد و مواد خوراکی زیر عنوان «پاسخ‌دهی عاجل در وضعیت کرونایی» برای نیازمندان از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات زیر چتر برنامۀ ملی میثاق شهروندی در ولایت جوزجان آغاز شده است. مسوولان ریاست احیا و انکشاف دهات می‌گویند که خانواده‌های نیازمند در 134 روستای شهر شبرغان و 68 روستای ولسوالی فیض‌آباد این ولایت، از این کمک‌ها مستفید خواهند شد.

محمدیوسف سعید، رییس ادارۀ احیا و انکشاف دهات ولایت جوزجان امروز (یک‌شنبه، هژدهم جوزا) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید «مرحلۀ آزمایشی برنامۀ پاسخ‌دهی عاجل در وضعیت کرونایی در سطح ولایت جوزجان آغاز شده است و در گام نخست در دو روستای جوزجان برای 49 خانواده، مواد خوراکی به ارزش 3هزار و 60 افغانی و برای 259 خانوادۀ دیگر پول نقد توزیع شده است.»

آقای سعید می‌افزاید که این کمک‌ها در وضعیت بحران کرونا برای نیازمندان از هزینۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی، درنظر گرفته شده است. به سخن او، قرار است چهل هزار خانوادۀ نیازمند در ولایت جوزجان شامل این برنامه شوند.

خانواده‌هایی که کمک نقدی به دست آورده‌اند، حمایت دولت را سودمند و ضروری عنوان می‌کنند. شیر محمد، باشندۀ شهر شبرغان پدر یکی از خانواده‌هایی است که کمک نقدی دریافت کرده است. او می‌گوید: «وضعیت قرنطینه همه را خانه‌نشین کرده و حتا 100 افغانی کمک هم برای مردم از ارزش زیادی برخوردار است.» او می‌افزاید که توقف کارخانه‌ها و تعطیلی مارکیت‌ها تأثیر منفی روی اقتصاد مردم گذاشته است و حالا مردم به مشکل می‌توانند پول سه وعدۀ غذایی خود را پیدا کنند.

در کنار این همه، نگرانی‌ها از انتشار ویروس کرونا در هنگام توزیع کمک‌ها نیز افزایش یافته است. در بیش‌تر موارد کمک‌هایی که از سوی نهادهای خصوصی و یا دولتی صورت می‌گیرد، فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ابزارهای بهداشتی هنگام توزیع کمک، رعایت نمی‌شود. مسوولان ریاست صحت عامۀ ولایت جوزجان بر رعایت فاصلۀ‌ اجتماعی و استفاده از ماسک حین توزیع این کمک‌ها تأکید دارند. الوغ‌بیک ایوب، سرپرست ریاست صحت عامۀ جوزجان می‌گوید: «مطابق به فیصلۀ معاونیت دوم ریاست‌جمهوری و همچنان توصیۀ وزارت صحت عامه نباید در یک محل خاص بیش‌ از ده نفر تجمع کنند.» او می‌افزاید که ریاست صحت عامۀ جوزجان باشنده‌گان این ولایت را از خطرات ویروس کرونا و چگونه‌گی جلوگیری از این ویروس آگاه ساخته است.

با این حال، مسوولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت جوزجان اطمینان می‌دهند که هنگام توزیع کمک به خانواده‌های نیازمند، توصیه‌های بهداشتی را درنظر خواهند گرفت.

توزیع مواد خوراکی و پول نقد در حالی از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات در ولایت جوزجان آغاز شده است که قرنطینۀ شهرها برای سه ماه دیگر تمدید شده است. دفتر رسانه‌یی معاونیت دوم ریاست جمهوری دیروز (شنبه، هفدهم جوزا) اعلام کرده است که تطبیق «طرح تنظیم کسب‌وکار در جریان اوج کرونا» سر از امروز در شهرهای کشور آغاز می‌شود. بر اساس این طرح، فروشگاه‌ها، نهادها و اصناف غیردولتی با درنطرداشت قیودات وضع شده، می‌توانند فعالیت کنند. محدودیت‌های وضع شده اما مانع برگشت بازار به حالت اصلی شده است.