جوزجان

آغاز حرکت مردمی صلح در 20 ولایت کشور

راه‌پیمایی حرکت مردمی صلح زیر عنوان «دیگر جنگ برای چه؟» در بیست ولایت کشور به شمول شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان آغاز شد. فعالان مدنی، روحانیون، نهادهای مدنی، فعالان حقوق زن، کسبه‌کاران و دانش‌جویان از آغازگران این حرکت مردمی صلح‌خواهی هستند. شرکت‌کننده‌گان این راه‌پیمایی می‌گویند که این حرکت مردمی صلح در حمایت از راه‌پیمایی صلح‌خواهان هلمندی شکل گرفته است. آنان از طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان می‌خواهند که به زودی جنگ طاقت‌فرسای افغانستان را پایان دهند. به باور آنان، قربانیان اصلی جنگ‌های دو دهۀ پسین افراد ملکی و شهروندان کشور هستند.

سید رسول سادات، نمایندۀ ولایتی جریان حرکت مردمی صلح در جوزجان امروز (چهارشنبه، هژدهم سرطان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «گروه حرکت مردمی صلح امروز همزمان در بیست ولایت کشور نشست‌ها، گردهمایی و راه‌پیمایی را آغاز کردند.» آقای سادات می‌افزاید که هدف آنان حمایت از گروه صلح‌خواهان هلمندی است که چندی پیش یک حرکت مردمی را از ولایت هلمند آغاز کردند و شعار صلح‌جویی را پیاده به بیش‌ترین ولایت‌های کشور رساندند.

سید رسول سادات اضافه می‌کند که جریان حرکت مردمی صلح از دولت افغانستان و گروه طالبان می‌خواهد که هرچه زودتر روی میز مذاکره روبه‌روی هم قرار بگیرند نه در میدان نبرد. به سخن آقای سادات، گروه طالبان و دولت امریکا با هم تفاهم کرده‌اند و همزمان زندانیان طالبان نیز از طرف دولت افغانستان آزاد می‌شوند. پس جنگ برای چه؟ او تأکید می‌کند که ادامۀ جنگ به جز از بی‌هوده‌گی دیگر ثمری ندارد و نه بهانه‌یی برای ادامۀ جنگ باقی مانده است.

برگزارکننده‌گان این حرکت مدنی صلح از طرف‌های درگیر جنگ خواهان اعلام «آتش‌بس» شده‌اند. در ادامه، آقای سادات علاوه می‌کند که جنگ نه به نفع دولت، نه به نفع طالبان و نه هم به نفع مردم است.

محمد رسول اخندزاده، فعال مدنی و مسوول یکی از نهادهای حقوقی در جوزجان به این باور است که آغاز همزمان حرکت‌ و دادخواهی به خاطر صلح در بیست ولایت کشور در تاریخ حرکت‌های صلح‌خواهانه بی‌سابقه است. آقای آخندزاده می‌گوید: «ما با اشتراک در این برنامه زیر عنوان (جنگ برای چه؟) به هر دو طرف فهماندیم که مردم افغانستان از جنگ خسته شده‌اند.» او اضافه می‌کند که افغانستان امروزی به صلح نیاز دارد نه به جنگ. به باور محمد رسول آخندزاده، جنگ مخالفان مسلح دولت در برابر حکومت افغانستان، جنگ عدالت‌خواهانه نه، بلکه جنگ برای منافع بیگانه است. او می‌گوید که جهاد به معنای این نیست که باید تفنگ را برداریم، بلکه باید با قلم و اندیشه به خاطر شکوفایی کشور خویش جهاد کنیم.

راه‌پیمایی حرکت مردمی صلح به حمایت از صلح‌خواهی راه‌پیمایی‌کننده‌گان هلمندی ساعت نُه بامداد امروز (چهارشنبه، هژدهم سرطان) در بیست ولایت کشور آغاز و تا ساعت دوازدۀ ظهر ادامه یافت. در پایان این راه‌پیمایی صلح‌جویانه، فعالان مدنی و برگزار‌کننده‌گان این حرکت مردمی یک قطع‌نامۀ پنج ماده‌یی را عنوانی حکومت افغانستان و گروه طالبان به خوانش گرفتند. در بخشی از این قطع‌نامه آمده است که جریان حرکت مردمی صلح از حکومت افغانستان و تحریک اسلامی طالبان می‌خواهد که به زودی روی میز مذاکره بنشینند و دولت امریکا نیز به زودی یک راه‌ حل سیاسی به خاطر حل اختلاف‌ها میان دولت و گروه طالبان جست‌وجو کند. در این قطع‌نامه همچنان آمده است، در صورتی که جنگ دوام پیدا کند، جریان مردمی صلح به حرکات مدنی خویش در شکل‌های گوناگون ادامه می‌دهد.