IMG-20200208-WA0009

آغاز راهپیمایی به دنبال تنقیص ۵۰۰ کارگر در جوزجان

محمدجان آریا

08 February 2020

صبح امروز ده‌ها تن از کارگران ریاست تفحصات نفت و گاز شمال در اعتراض به تنقیص بیش از 500 کارگر این ریاست، راه‌پیمایی نموده و مقابل دروازۀ مقام ولایت جوزجان در شهر شبرغان خیمه تحصن برافراشتند.

کارگران با شعارهای “زنده باد اتحاد کارگران جهان” و “ما کار می‌خواهیم” از وزارت معادن و پترولیم می‌خواهند که در ارتباط به تنقیص بیش از 500 کارگر تجدید نظر نماید.

پری یک‌تن از کارگران اضافه بست شده این ریاست که در راه‌پیمایی شرکت دارد می‌گوید: “راه‌پیمایی ما به خاطر تنقیص 512 کارگر ریاست تفحصات نفت و گاز است که هر کدام این‌ها از ده تا سی سال کارگر این ریاست بوده‌اند و به خاطر پیش‌رفت ریاست تفحصات عرق ریخته‌اند. اما امروز بدون هیچ امتیازی ما را اضافه بست نموده‌اند.”

بیش از هشتاد زن نیز شامل تنقیص شده‌گان ریاست تفحصات نفت و گاز شمال است.

پری می‌گوید: “خانم افسر بازنشسته وزارت دفاع هستم که شوهرم از هر دو چشم نابینا می‌باشد و پسرم نیز که افسر بود دوسال پیش در شاهراه میمنه – جوزجان در درگیری جان باخت و حالا تنها من هستم که کار می‌کنم تا زندگی ما بگذرد.”

معاش کارمندان و کارگران ریاست تفحصات نفت و گاز شمال از 5500 افغانی شروع تا 8500 افغانی می‌باشد.

کارگران به این باوراند که نفت و گاز سرمایۀ ملی است و نباید در اختیار سرمایه‌گذاری خصوصی قرار بگیرد و در این ارتباط انجنیر دوست محمد فیاض می‌گوید: “آوازه‌هایی وجود دارد که حکومت با شرکت غضنفر قراردادی را بسته است تا روی زمین‌های کارگری تفحصات بُلندمنزل‌ها آباد شود. اما این موضوع هنوز تنها در حد آوازه است.” آقای فیاض در ادامه می‌گوید: “‌در صورتی که کارگران تنقیص شوند و اگر چاه‌های گاز خراب شوند. فابریکه کودبرق مزار از فعالیت باز می‌ماند.

در همین حال عبدالقادر مالیه، معاون مقام ولایت جوزجان به رسانه‌ها می‌گوید:” تظاهرات حق مدنی تمام شهروندان افغانستان است و از این‌که وزارت معادن و پطرولیم بیش از 500 کارگر تفحصات نفت و گاز شمال را تنقیص نموده است ما در تلاش هستیم این مشکل را با وزارت حل کنیم.” آقای مالیه می‌گوید: “ناگهانی تنقیص این همه کارگر باعث می‌شود که ریاست تفحصات نفت و گاز شمال فلج شود.”

کارگران می‌‌گویند تا زمانی‌که خواست‌های شان برآورده نشود. شب و روز به گردهمایی و راه‌پیمایی خود ادامه می‌دهند.