عکس‌ توزیع مواد (1)[776]

آغاز روند توزیع مواد غیر غذایی برای نزدیک به سه‌هزار خانوادۀ بی‌جا شده در بدخشان

مسؤلان ادارۀ امور مهاجرین بدخشان می‌گویند که این اداره در همکاری با یک نهاد غیر دولتی «میشن ایست» روند توزیع مواد غیر غذایی را آغاز کرده است و قرار است که در فصل سرما به 2800 خانواده‌ مواد غیر غذایی توزیع کند.

به گفتۀ مسؤلان ادارۀ اُمور مهاجرین بدخشان، پیش از این برای شمار زیادی از بی‌جا شدگان از سوی نهادهای کمک کننده، پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی نیز توزیع شده است.

عبدالواحد طیبی، مسوول ادارۀ مهاجرین ولایت بدخشان می‌گوید که این کمک‌ها شامل بخاری گازی، بالون‌گاز و گاز مایع می‌باشد.

وی می‌افزاید: «برای هر خانواده یک پایه بخاری گازی، یک‌ بالون گاز و یک صد و هشتاد کیلوگرام گاز مایع برای مدت سه‌ماه مساعدت می‌گردد.»

طیبی می‌گوید که تمام بیجا شدگان سال ۹۸ از این کمک‌ها که معادل دو صد دالر امریکایی می‌شود، مستفید شده و این کمک‌ها را دریافت می‌کنند.

به گفتۀ وی مجموع بی‌جا شد‌گان بدخشان به 6200 خانواده می‌رسد که بیش از چهار هزار خانواده را بی‌جاشد‌گان جنگ تشکیل می‌دهند که در ولسوالی‌های بهارک، جرم، اشکاشم و شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان به‌سر می‌برند.

مسؤل ادارۀ مهاجرین ولایت بدخشان می‌گوید، با آن‌که برای بی‌جا شدگان ناشی از جنگ در بدخشان از سوی حکومت و نهادهای کمک کننده، کمک‌های صورت گرفته است، اما بیجا شدگان جنگ در بدخشان هنوز هم  با دشواری‌هایی روبرو اند.

عدم توجه نهادهای کمک کننده به عودت کننده‌گان، کمبود مواد غذایی و غیر غذایی، کمبود سرپناه و سرمای زمستان از عمده‌ترین دشواری‌های ادارۀ امور مهاجرین در زمینۀ پاسخ‌دهی به نیاز مندان می‌باشد.

مسؤل ادارۀ مهاجرین بدخشان می‌گوید که در پی عدم رسیده‌گی درست به وضعیت بی‌جا شدگان هم اکنون شماری از آنان دست به مهاجرت‌های غیر قانونی زده و کشور را ترک کرده اند.در همین حال شماری از بیجا شدگان جنگ که کمک‌های ادارۀ میشن ایست را دریافت کرده‌اند، می‌گویند که با دریافت این کمک‌ها بخش بزرگ از مشکلات آنان در فصل سرما برطرف می‌شود.

گل‌زاده، یکتن از بیجا شدگان جنگ در ولسوالی بهارک می‌گوید: «هیچ چیزی برای خوردن نداریم، مشکلان زیاد داریم حتا در همین فصل سرما چوب برای سوخت نداشتم. این‌که برای ما مواد سوخت و گاز دادند خیلی از مشکلات‌مان را بر طرف می‌کند.»

بیجا شدگان جنگ در بدخشان می‌گویند، کمک‌هایی را که دریافت می‌کنند برای آنان بسنده نیست و حکومت باید برنامه‌های جامع‌تری برای حمایت از بیجا شدگان روی دست گیرد.

به گفتۀ بیجا شدگان جنگ در بدخشان، هم اکنون شمار زیادی از آن‌ها به دلیل عدم دست‌رسی به سرپناه در خانه‌های کرایی به‌سر می‌برند و شماری دیگر شان در خانواده‌های نزدیکان‌شان با عالمی از دشواری‌ها زندگی می‌کنند.

عبدالرحمن یک‌تن از بیجا شدگان ولسوالی یتفل بالا می‌گوید: « همین اکنون کودکانم به دلیل نبود امکانات سوختی در خانه بیمار هستند و من خودم هم مریض هستم، دلیلش سردی و نبود امکانات در خانه است.»

مسؤل ادارۀ مهاجرین بدخشان می‌گوید که شمار بیجا شدگان امسال در بدخشان در مقایسه به سال‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است که هم اکنون نزدیک به پنج هزار خانواده در بدخشان محل سکونت اصلی خود را به دلیل جنگ ترک کرده و در جاهای مختلف زندگی می‌کنند.

هم اکنون شمار زیادی از بیجا شده‌گان جنگ که تا پیش از فرا رسیدن فصل سرما در زیر خمیه‌ها و درختان به‌سر می‌بردند، با سرد شدن هوا و نگرانی از دست دادن جان‌شان به خانه‌های کرایی پناه برده‌اند که در هر خانه از دو تا چهار فامیل به گونۀ دسته‌جمعی زندگی می‌کنند.

مسؤلان محلی بدخشان می‌گویند، آنان این نگرانی را با حکومت مرکزی و دیگر نهادهای کمک کننده در میان نهاده‌اند تا بتوانند روند رسیده‌گی به وضعیت زندگی بیجا شدگان را سرعت بخشند.

به گفتۀ مسؤلان محلی بدخشان هر چند از آغاز زمستان بدین‌سو روند کمک‌رسانی به بی‌جا شدگان را در دستور کار خود قرار داده و سرعت بخشیده اند، اما هنوز هم با توجه به حجم بزرگی از مشکلات بی‌جا شدگان، تلاش‌ها برای جلب هم‌کاری نهادهای کمک کننده ادامه دارد.