تخار-4-800x510

آغاز عملیات نیروهای امنیتی در حومۀ شهر تالقان

عرفان برزگر

16 December 2019

نیروهای مشترک امنیتی، صبح امروز عملیاتی را به منظور تصفیۀ چندین روستا در حومۀ شهر تالقان و ولسوالی بهارک این ولایت آغاز کردند.

مقامات امنیتی در تخار می‌گویند، از مدتی به این‌سو  حضور طالبان در بعضی از روستای‌های ولسوالی بهارک و شهر تالقان گزارش شده بود، که اکنون عملیاتی به منظور تصرف این مناطق و سرکوب طالبان آغاز شده است.

خلیل اسیر سخن‌گوی پولیس تخار به خبرگزاری نشانه می‌گوید، این عملیات بامداد امروز از منطقۀ دو راهی در غرب شهر تالقان  و ولسوالی بهارک آغاز شده است. به گفتۀ اسیر نیروهای امنیتی تا اکنون با طالبان وارد نبرد سخت نشده اند و افراد این گروه توان مقابله با نیروهای امنیتی را در خود نمی‌بینند.

به گفتۀ سخن‌گوی پولیس تخار، افراد طالبان به منظور جمع‌آوری عشر و به کارگیری بدون مزد مردمان، به روستاهای خروطی، مسجد سفید و حاجی پهلوان از مربوطات ولسوالی بهارک نفوذ و جا به جا شده‌اند. او می‌فزاید که این عملیات تا تصرف آخرین روستاهای شهر تالقان و ولسوالی بهارک ادامه می‌یابد.

از جانب دیگر یک منبع امنیتی می‌گوید، نیروهای امنیتی چندین روستا را بدون درگیری تصرف کرده خود شان را به مسجد سفید رساندند. به قول این منبع، نیروهای مشترک امنیتی مصروف تلاشی خانه به خانه در روستای مسجد سفید هستند.

چند روز پیش شماری از جنگ‌جویان طالب به منطقۀ شیخ علی از روستاهای شهر تالقان آمده بودند که نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی در یک نبرد چندین ساعته آنان را از منطقه بیرون کرده اند و به افراد این گروه نیز تلفات وارد شد.

بشیر احمد بشار فعال مدنی در شهر تالقان حضور طالبان را در حومۀ شهر تالقان و ولسوالی بهارک این ولایت تهدید جدی به مرکز تخار می‌داند، و عملیات‌های به موقع نیروهای امنیتی را برای سرکوب طالبان ستایش می‌کند. آقای بشار می‌گوید، طالبان یک راه فرعی از ولسوالی دشت‌ارچی کندز به ولسوالی بهارک ولایت تخار ساخته اند تا رفت و آمد افراد این گروه به این مناطق آسان شود. او از حکومت می‌خواهد، در مسیر راه طالبان یک بیز امنیتی ایجاد شود تا دیگر طالبان نتوانند به این مناطق برگردند.