هرات سه

اعتراض مکاتب خصوصی هرات به ادامۀ تعطیلی مراکز آموزشی؛ اگر دولت همکاری نکند ورشکست می‌شویم

عاطفه غفوری

06 June 2020

حدود سه ماه پس از تعطیلی مرکزها و مکاتب خصوصی به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، به نظر می‌رسد بحران‌های مالی ناشی از این ویروس دامن‌گیر این مراکز نیز شده است.

گروهی از مسوولان و آموزگاران مکاتب خصوصی در هرات در اعتراض به ادامۀ روند تعطیلی مکاتب و زیان مالی این مراکز، امروز (شنبه، هفدهم جوزا) در تجمعی مقابل دفتر والی هرات خواستار بازگشایی این مکاتب شده‌اند. آنان با ارایۀ یک‌ بستۀ پیشنهادی برای ادارۀ محلی هرات، بر حمایت مالی دولت از مرکزها و مکتب‌های خصوصی تأکید می‌ورزند. بخشش مالیاتی مکتب‌های خصوصی، اختصاص قرضه‌های درازمدت و بازگشایی مکتب‌ها با رعایت فاصلۀ اجتماعی و نکات بهداشتی مهم‌ترین مواردی است که معترضان امروز بر پذیرش آن از سوی دولت پافشاری می‌کنند.

حدود سه ماه از تعطیلی مکتب‌ها و مرکزهای آموزشی در کشور می‌گذرد. تصمیمی که در همان ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور، برای پیش‌گیری و نجات شهروندان از ابتلا به این ویروس روی دست گرفته شد. تصمیمی که با همه‌گیری روز افزون کرونا در کشور، به نظر نمی‌رسد مسوولان وزارت معارف به این زودی‌ها در مورد آن تجدید نظر کنند.

فریدون فرحت، سخنگوی اتحادیۀ مکاتب خصوصی در هرات می‌گوید که تعطیلی مکاتب خصوصی اکنون وارد ششمین ماه شده است. او می‌افزاید که به شمول سه ماه تعطیلی مکاتب در زمستان گذشته و تمدید این وضعیت با شیوع کرونا، مکاتب خصوصی زیان‌های هنگفتی را متحمل شده‌اند. آقای فرحت می‌افزاید، صدها آموزگار نیز ظرف این شش ماه، معاش خود را از مسوولان مکاتب خصوصی دریافت نکرده‌اند.

 همزمان با این، سید اکرام‌الدین حبیبی، رییس اتحادیۀ مکتب‌های خصوصی در هرات در صحبت با خبرگزاری نشانه خاطرنشان می‌سازد که هم اکنون ۲۰۳ مکتب خصوصی در هرات به دلیل تعطیلی روند آموزش، با چالش‌های جدی مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. او می‌گوید که حکومت باید برای حمایت مالی این مکاتب، دست به کار شود و با پرداخت ۵۰۰ هزار تا یک ملیون افغانی آنان از ورشکسته‌گی کامل نجات دهد.

والی هرات اما می‌گوید که رسیده‌گی به این معضل از مسوولیت‌های حکومت مرکزی است و او برای پی‌گیری خواسته‌های آموزگاران و مسوولان مکاتب خصوصی اقدام خواهد کرد. سید وحید قتالی، والی هرات با حضور در میان معترضان از آغاز گفت‌وگوها برای حل این معضل با مقام‌های مرکزی خبر می‌دهد.

شمار آموزگاران و کارمندان شاغل در مکتب‌ها و مرکزهای آموزشی خصوصی هرات حدود هفت هزار نفر تخمین شده است. افرادی که از شش ماه به این‌سو وداع تلخی با دریافت معاش دارند. هرچند شمار اندکی از مرکزهای خصوصی برای برگزاری صنف‌های «آنلاین» و کسب دوبارۀ درآمد تلاش کرده‌اند، اما این تجربه از نگاه کارشناسان آموزش، تاکنون موفقیت چندانی در پی نداشته است.