81602669_794961160998412_8735512319519358976_n

افراد آمر بشیر قانت فرماندۀ حزب اسلامی در تخار به اتهام انتقال سلاح غیر قانونی بازداشت شدند

عرفان برزگر

09 January 2020

پولیس حوزۀ دوم شهر تالقان مرکز تخار صبح امروز پنجشنبه، موتر آمر بشیر قانت را با دو تن از افرادش بازداشت کرده که از نزد این افراد 6 میل کلاشینکوف جدید به دست پولیس افتاده است.

منابع امنیتی در دستگاه پولیس تخار به خبرگزاری نشانه می‌گوید که یکی از افراد بازداشت شده خواهر زادۀ آمر بشیر و فرد دومی رانندۀ او است که از شهر تالقان بازداشت شدند.

این منبع  امنیتی که نمی‌خواهد از او در گزارش نام برده شود، می افزاید، تمام کلاشینکوف‌هایی که از نزد افراد آمر بشیر به دست پولیس افتاده، کاملن جدید است و هنوز استفاده نشده.

مقامات پولیس تخار حاضر نشدند به گونۀ رسمی در این مورد ابراز نظر کنند.

اما این جنگ افزارها به چه منظور بارگیری شده بود؟

منابع امنیتی می‌گویند، نعیم یکی از افراد بازداشت شده، خواهر زادۀ آمر بشیر قانت است که برای گروه طالبان کار می‌کند. به گفتۀ این منابع، نعیم در آتش‌زدن ساختمان ادارت حکومتی در چاه آب و زمینه‌سازی برای ورود این گروه به  شهر چاه آب دست دارد و این جنگ افزارها را برای گروه طالبان منتقل می‌کرده است.

اما نزدیکان آمر بشیر قانت فرماند ۀحزب اسلامی در تخار می‌گویند که این موضوع دسیسۀ سازماندهی شده از سوی مخالفین آقای قانت است. ایوب فرامرزی که خود را سخنگوی آمر بشیر قانت معرفی می‌کند، به خبرگزاری نشانه می‌گوید که آمر بشیر از مدتی به اینسو در کابل به سر می‌برد، و پس از بازگشت به شهر تالقان، موتر زرهی و چند میل جنگ‌افزار را که به منظور محافظت از خود نگهداری می‌کرد را به تالقان خواسته که به چنگ پولیس افتاده است.

آقای فرامرزی اتهامات وارده علیه بشیر قانت فرماندۀ حزب اسلامی را رد می‌کند.