سرپل چوزجان

افزایش تحرکات طالبان در مسیر شاهراه سرپل – جوزجان

اعضای شورای ولایتی سرپل می‌گویند که از یک هفته به این‌سو تحرکات جنگ‌جویان طالبان در مسیر شاهراه سرپل – جوزجان نسبت به گذشته افزایش یافته است. به گفتۀ آنان، گروه طالبان روزانه در چندین موقعیت این شاهراه ایست‌های بازرسی را جهت بازپرسی و تلاشی مسافران افراز می‌کنند. از همین رو، مسافران هنگام رفت‌وآمد در این مسیر احساس امنیت نمی‌کنند. اعضای شورای ولایتی سرپل سردرگمی‌های موجود در حکومت‌ را علت اساسی ناامن شدن مسیر این شاهراه عنوان می‌کنند.

سید اسدالله دانش، معاون و سرپرست شورای ولایتی سرپل امروز (یک‌شنبه، 22 سرطان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «از یک هفته به این‌سو کارمندان دولت در مسیر شاهراه سرپل – جوزجان نمی‌توانند رفت‌وآمد کنند.» به گفتۀ آقای دانش، گروه طالبان همۀ موترهای مسافربری را مورد بازپرس و تلاشی قرار می‌دهند. آقای دانش می‌افزاید که بیش‌ترین مسافران مسیر شاهراه سرپل – جوزجان، افراد ملکی‌اند و از ترس نمی‌توانند در ارتباط به افراز ایست‌های بازرسی گروه طالبان صدا بُلند کنند.

سرپرست شورای ولایتی سرپل اضافه می‌کند که احتمال این نیز می‌رود که طالبان در شاهراه سرپل – جوزجان از مردم اخاذی و باج‌گیری کنند. به باور آقای دانش، سردرگمی در حکومت محلی ولایت سرپل و بودن دو والی از دو آدرس مختلف در یک ولایت، وضعیت امنیتی را نسبت به هر زمان دیگر پیچیده‌تر ساخته است. او علاوه می‌کند که وضعیت امنیتی ولایت سرپل درست مدیریت نمی‌شود.

همچنان اتیلا نوری، خبرنگار در ولایت سرپل می‌گوید که در یک ماه پسین یک انجینیر شهرداری سرپل در شاهراه سرپل – جوزجان کشته شده است. او می‌افزاید که مخالفان مسلح دولت هرگاه قصد کنند، بدون هیچ ملاحظه‌یی در این مسیر ایست بازرسی افراز می‌کنند.

با این‌حال، محمدحنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین می‌گوید: «در این اواخر تحرکات طالبان نه تنها در شاهراه سرپل، بلکه در تمام  مناطق زیر مسوولیت قول اردوی 209 شاهین افزایش یافته است.» او می‌افزاید که نیروهای امنیتی آماده‌باش‌اند و گروه طالبان تاکنون هیچ دستاوردی نداشته‌اند.

ولایات فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ و سمنگان زیر مسوولیت امنیتی – دفاعی قول اردوی 209 شاهین قرار دارد. با وجود تماس‌های مکرر نتوانستیم دیدگاه مسوولان محلی و فرماندهی پولیس ولایت سرپل را در ارتباط به ناامنی‌های موجود در مسیر شاهراه سرپل – جوزجان به دست بیاوریم.