2278459

افزایش تهدیدات طالبان بر شهر تالقانِ تخار

عرفان برزگر

08 February 2020

در یک ماه اخیر طالبان در ولسوالی بهارک تخار و نواحی شهر تالقان مرکز این ولایت، عملیات گسترده‌ای را راه اندازی کرده‌اند و برای پلان بزرگتری برنامه ریزی دارند.

حمله‌های پی در پی طالبان بالای پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی بهارک ولایت تخار در 15 کیلومتری مرکز این ولایت سبب شده است تا نیروهای ارتش عملیاتی را به منظور سرکوب طالبان و باز پس‌گیری مناطق زیر کنترول این گروه راه اندازی کنند.

 دست کم دو هفته از برگزاری این عملیات می‌گذرد، اما با بیرون شدن قطعات خاص ارتش از ولسوالی بهارک، طالبان دوباره دامنۀ  فعالیت‌شان را به سوی شهر تالقان گسترش داده‌اند.

در هفتۀ  گذشته افراد مربوط به طالبان یک مکتب دخترانه را در منطقه هزاره نشین شهر تالقان به آتش کشیدند، که تمامی تجهیزات مکتب نیز در آتش سوخت.

همین‌گونه افراد طالبان به نیروهای گشت زنی پولیس در منطقه مسجد سفید روستای مرزی میان ولسوالی بهارک و شهر تالقان حمله کرده‌اند، که طی این حمله توکل، آمر حوزه سوم پولیس شهر تالقان با سه تن دیگر زخمی و یک سرباز کشته شد.

منابع محلی از روستای آق مسجد ولسوالی بهارک به خبرگزاری نشانه اطلاع می‌دهند که افراد طالبان در حالی آرایش نیرو‌اند و آمادگی‌های خود را برای یک نبرد در این منطقه می‌گیرند. این منابع که نمی‌خواهند از آنان در گزارش نام برده شود، می‌افزایند گروه 70 نفری طالبان در این منطقه با جنگ افزارهای سبک و سنیگن تجهیزاند.

طالبان در جریان یک ماه گذشته از تمامی کشاورزان و دوکانداران شهر تالقان زیر نام عشر و زکات پول جمع آوری کرده‌اند و  خودشان را از بابت داشتن تجهیزات آماده ساخته‌اند.

با این همه نگرانی‌هایی در میان مردم وجود دارد که با گرم شدن هوا و فراهم شدن فرصت، طالبان حملات‌شان را بر مرکز شهر تالقان بیشتر خواهند کرد.

مردم از نیروهای امنیتی و حکومت می‌خواهند، عملیات نابودی طالبان را در ولایت تخار گسترش دهند تا باشد که روحیه جنگی طالبان تضعیف شده و توان‌شان را برای جنگیدن در بهار پیش رو از دست بدهند.

با این همه خلیل اسیر سخن‌گوی پولیس تخار، از آمادگی نیروهای مشترک امنیتی برای دفع حملات طالبان و سرکوب این گروه خبر می‌دهد. اسیر می‌گوید توانایی جنگی طالبان در حد مناطق دور افتاده و روستایی است، افراد این گروه توان مقابله در برابر نیروهای امنیتی در شهرها را ندارند.

سخن‌گوی پولیس تخار می‌گوید، نیروهای امنیتی برای سرکوب طالبان در منطقه آق مسجد ولسوالی بهارک صبح امروز به منطقه رفته‌اند و در کمترین زمان ممکن، این مناطق به کنترول دولت خواهد آمد.

در سه ماه اخیر ده‌ها مورد عملیات از سوی نیروهای امنیتی در این مناطق راه اندازی شده است.

 هر بار طالبان بدون درگیری و مقابله با نیروهای مشترک امنیتی روستاها را ترک کرده‌اند و با بیرون شدن نیروهای دولتی دوباره خود شان را به روستاها رسانده‌اند. باشندگان محل می‌گویند طالبان هر بار که به روستا های‌شان آمده‌اند از نزد آنان نان خورده‌اند و به زور پول گرفته‌اند.