76960698_2854009737956941_7643777881084002304_n[601]

افزایش تولید عسل در تخار

عرفان برزگر

30 November 2019

زنبور پروری در سال‌های اخیر میان باشنده‌گان ولایت تخار افزایش داشته و شماری زیادی مصروف تولید عسل و پرورش زنبور اند.

 اکنون این‌کار در میان مردمان محل از رونق خوبی برخوردار شده و بسیاری‌ها تلاش می‌کنند تا فارم‌های تولید عسل بسازند. عسل تولید شده در تخار، بازار فروش مناسب دارد. ولسوالی‌های کلگفان، ورسج، رستاق، فرخار و شهر تالقان بیشترین فارم‌های پرورش زنبور پروری را دارد.

زنبور پروران ولایت تخار می‌گویند، تولیدات آنان نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته، کارشان رونق گرفته و از این بابت عایدات خوبی به دست می‌آورند که در توسعۀ کار  و حمایت خانواده‌های‌شان موثر بوده است.

آب و هوایی خوب،گل و گیاه فراوان سبب شده تا زنبور پروری در ولایت تخار بستر خوب برای خود پیدا کند و مردمان بی‌شمار مصروف این کار شوند.

مسوولین ادارۀ کشاورزی تخار می‌گویند، اکنون دست کم 300 تن در 5 ولسوالی این ولایت مصروف نگهداری از زنبور عسل و تولید عسل اند.

سراج‌الدین مهربان ریس ادارۀ کشاورزی تخار در یک گفتگو با خبرگزاری نشانه می‌گوید:

“تولیدات عسل ولایت تخار در سال روان به 38 تن رسیده است و این رقم نظر به سال‌های گذشته یک افزایش بلند را نشان می‌دهد.”

او می‌گوید، در اثر مشوره‌دهی ادارۀ کشاورزی تخار به باغداران و علاقه‌مندی خود کشاورزان سبب شده که 120 انجمن زنبورداری و 12 کوپراتیف ایجاد گردد. به گفتۀ او وظیفۀ این انجمن‌ها حمایت از زنبور پروران، تسهیل نمودن زمینۀ فروش تولیدات‌شان به بازار و ایجاد هماهنگی درست میان زنبورداران است.

رییس زراعت تخار می‌افزاید، هرچند که سال روان کم‌آب پیش بینی‌شده بود، اما برای زنبورداران پر دست‌آورد بود.

سراج‌الدین مهربان رییس زراعت تخار، نبود بازار داخلی و خارجی را برای تولیدات عسل زنبورداران تخار، یکی از عمده‌ترین مشکلات می‌داند، او می‌گوید:

“انجمن‌های زنبورداری زمینۀ بازار داخلی را به گونۀ نسبی مساعد ساخته اند، اما نظر به تولیدات بلند، این بازار کافی نیست.”

 به گفتۀ او هنوز در بازارهای محلی عسل تولیدات ایران به فروش می‌رسد، در حالی‌که در تناسب با عسل تولید شده در محل از کیفیت خوبی برخوردار نیست.

آقای مهربان، نا آشنایی زنبورداران با پروسس و بسته‌بندی عسل را از مشکلات عمده می‌داند می‌افزاید:

 شماری کم زنبور پروران از سوی موسسات همکاری ادارۀ کشاورزی آموزش‌های را در این خصوص دیده اند. او اظهار امیدواری کرد که در آینده‌های نزدیک تولیدات عسل خالص تخار در بازارهای محلی جای عسل‌های وارداتی را بگیرد.

یک کیلو عسل تولید شده در فارم‌های زنبورپروری تخار، تا 500 افغانی در بازار محلی تالقان به فروش میرسد. مبارز یکی از فروشنده‌گان شهر تالقان می‎‌گوید: عسل تولید شده در تخار از شهرت خوب و کیفیت بلندی برخوردارد است، از همین رو مردمان بیشتر برای خرید آن میایند. اما به گفتۀ او نا آشنایی زنبورداران در مورد پروسس و بسته‌بندی این محصول، زمینۀ فروش سریع در بازارهای بیرونی به درستی مساعد نشده است.

این فروشنده می‌گوید، در بیرون از افغانستان عسل تولید شده در تخار و بدخشان با نشان دیگر کشورها به فروش می‌رسید، و این امر سبب شده تا زنبورداران تخار عاید خوبی بدست نیاورند. یک کیلو عسل تخار و بدخشان در بازار های کابل به 1000افغانی به فروش می‌رسد. بیشتر عاید این محصول را بازرگانان به دست می‌آورند.

در فروشگاه مبارز، با احمد آشنا دیدار کردم که به خرید عسل آمده بود، آقای آشنا به خبرگزاری نشانه می‌گوید، عسل تولید شده در تخار را برای استفاده کردن ترجیح می‌دهد، از یک‌جانب کیفیت خوب دارد و از جانب دیگر به تولید کننده‌گان محلی کمک می‌شود.

به باور این مشتری عسل، نهاد های مسوول در این خصوص کمتر کار می‌کنند، از همین‌رو تولیدکننده‌گان به درستی شیوه‌های تولید ،بستهبندی و موم‌سازی عسل را آشنا نشده اند.

با این حال ادارۀ کشاروزی تخار، هرچند که از افزایش تولیدات عسل و علاقه‌مندی کشاروزان به زنبورداری یاد‌آوری می‌کند، اما می‌گوید چالش‌های جدی نیز فرا راه زنبورپروری وجود دارد. عدم آشنایی کشاروزان به بسته‌بندی و پرورسس عسل، نا آگاهی در مورد تولید موم، کنۀ زنبور عسل و عدم آگاهی باغداران در مورد اهمیت زنبور عسل از عمده‌ترین چالش‌ها به شمار می‌رود.

یک متخصص زنبورداری در تخار می‌گوید: زنبور عسل برای باغ‌ها از اهمیت خاص برخور دار است، حضور این حشرۀ سبب می‌شود، تا باغ‌های میوه پر بار شوند. به گفتۀ او شمار زیادی باغداران در این خصوص آگاهی ندارند و شماری به تازه‌گی آگاه شده اند. در باغ‌های میوه، فارم پرورش زنبور عسل را ایجاد کرده اند. این متخصص زنبورداری افزود که زنان روستای بیشتر مصروف نگهداری از زنبور عسل هستند.

ادارۀ کشاورزی تخار، اظهار امیداوری می‌کندکه در سال پیش‌رو رقم فارم‌های زنبورپروری در تخار چند برابر شود.