۲۰۱۹۱۲۱۰_۱۴۲۳۱۸[738]

افزایش علاقمندی زنان شهر تالقان به آموزش کامپیوتر‬

neshananews

01 January 2020

هر دورۀ تاریخی زندگی بشر دارای ویژگی‌های منحصر به خود می باشد. انسان‌ها بر اساس جستجوگری ذهن‌خلاق خود توانسته اند دنیا را رنگ و بوی تازه دهند و حتا زیستگاه‌شان را مزین‌تر از تخیلات بشری ساخته‌اند.
ویژگی برازندۀ عصر فعلی ، دستیابی انسان‌ها به پدیدۀ خودساخته زیر نام کامپیوتر و انترنیت است که با ابزار قرار دادن آن می‌شود تمام گوشه‌های بی پهنای جهان را بدون پرداخت هزینه، سفر نمود و از تجربیات آدم‌های مبتکر وگروهای زیستی آن سود برد.

تحولات ۱۹ سال پسین برعلاوۀ وجود و ادامۀ جنگ‌ها در افغانستان ، مردم آگاهی‌طلب ما را واداشت تا با پذیرش قربانی‌های گونه‌گون ، مسیر ترقی و پیشرفت را بپیمایند. جوانان ولایت تخار اعم از دختران و پسران از آن دسته انسان‌های می باشند که با پوست و گوشت رنج بی‌سوادی و عقب‌مانی از مهارت تکنولوژی را لمس نموده‌اند. حالا دانش‌آموزان و دانشجویان این ولایت، گروه‌گروه به مراکز آموزش مهارت کمپیوتر رفته و دانش تکنولوژی مدرن را فرا می‌گیرند.

عبدالغفور تلاش، ماستر کمپیوتر ساینس که از یک سال به این‌سو در سمت ریاست مخابرات ولایت تخار پس از سپری نمودن امتحان رقابت آزاد گماشته شده است ، تحولات اخیر دنیا و کشورهای جهان اول و دوم را مدیون پیشرفت علوم وتکنالوژی می‌داند.

آقای تلاش در مصاحبه با من گفت :« در یک‌سال گذشته ۲۵ درصد عاید ریاست مخابرات تخار نسبت به سال‌پار افزایش یافته و ما در تلاش استیم تا چشمه‌های عایداتی این ریاست به‌وجه بهتر تشخیص گردیده و درآمد قابل ملاحظه برای حکومت داشته باشیم.»

 او افزود، در سال ۱۳۹۸، ۳۰ پایه انتن شرکت‌های مخابراتی در شهر تالقان و ولسوالی‌های ولایت تخار به منظور سهولت‌آوری به هم‌وطنان عزیز نصب شده است. آقای تلاش افزود که من با جمعی از همکاران درحال تدوین برنامه‌های موثر غرض عرضۀ خدمات مخابراتی بهتر برای شهروندان تخار می‌باشم و در سال آینده میزان عاید ریاست مخابرات را به ۳۰ درصد خواهیم رساند.

مرکز آموزشی کمپیوتر، یکی از عرضه‌کنندگان خدمات کامپیوتری است که در چارچوب ریاست مخابرات ولایت تخار مصروف ارایۀ خدمات است. این مرکز درسال ۱۳۸۶ ایجاد گردیده و تا کنون ۷۰۵ تن دختر و پسر، پس از آموزش شش‌ماهه با دریافت سند معتبرازجانب وزارت مخابرات کشور فارغ شده‌اند.
مدیر مرکز آموزشی کمپیوتر ریاست مخابرات تخار بیان داشت که ۱۲۸۲۴۰۰افغانی را تا حال از پرداخت فیس دانش آموزان تحویل بانک دولت نموده‌ایم.

ذکیه آزاد یک‌تن از دانش‌آموزان مرکز آموزشی کمپیوتر ریاست مخابرات ولایت تخار می‌گوید : «دو ماه پیش که من برای یادگیری کمپیوتر به این‌جا آمده بودم ، تعداد دختران اندک بود و حالا شش صنف تشکیل گردیده که اکثر دانش‌آموزان این آموزشگاه را دختران تشکیل می‌دهند.»

 او که از ادامۀ آموزش مهارت کمپیوتر خیلی خرسند به نظر می‌رسد ، دانستن دانش کمپیوتر را برای نسل جوان به‌خصوص دختران، یک ارزش مهم تلقی نموده و از سایر دختران می‌خواهد، به این مرکز آموزشی آمده ازمزایایی آن بهره‌مند گردند.

امروزه که با گذشت هرسال به تعداد دانشگاه‌ها و نهادهای اکادمیک در افغانستان افزوده می‌شود ، نرخ بیکاری هم روبه بالا رفتن است. بسیاری از جوانان دانش آموختۀ کشور از این‌که شغلی برای ادامۀ حیات ندارند رو به مهاجرت می‌آوردند. درصورتی‌که مراکز علمی کمپیوتر و انترنیت مجهز شوند و شیوه‌های یادگیری تکنولوژی به درستی تدریس گردد، و ازسوی هم دولت از داشته‌های معنوی نسل‌جوان استفاده نماید ، ما در عرصۀ حکومتداری برقی و کاهش فساد، و درکل تقویت پایه‌های حکومتداری خوب، به تغییرات کلان دست خواهیم یافت.

بشیر احمد بشار، تخار