گردشگران خارجی و جاذبه های گردشگری بدخشان (9)[816]

افزایش 50 درصدی بازدید گردش‌گران خارجی از بدخشان

مسؤلان محلی بدخشان می‌گویند، صنعت گردشگری که در سال‌های گذشته به دلیل افزایش نا امنی‌ها زیان‌مند شده بود و گردش‌گران با توجه به افزایش تهدیدهای امنیتی از آمدن به این ولایت خودداری می‌کردند، از یک‌سال به این‌طرف رونق خوبی یافته است. به گفتۀ مسؤلان محلی بدخشان، در پی بهبود وضع امنیتی در این ولایت صنعت گردش‌گری بهبود یافته و گردش‌گران زیادی همه‌ساله از داخل و خارج، از نقاط مختلف این ولایت باز دید می‌نمایند.

بدخشان با داشتن آب و هوای گوارا، کوه‌های سربه فلک، دریاهای خروشان، جنگل‌های انبوه، آثار و بناهای تاریخی، حیات وحش متعدد و متنوع، جهیل‌ها، جغرافیای  سر سبز، پهناور و منحصر به فرد، یکی  از ولایت‌هایی است که بیش‌ترین جاذبه‌های گردش‌گری را در خود دارد.

جاذبه‌های گردش‌گری بدخشان سبب شده است تا هم‌ساله گردش‌گران زیاد داخلی و خارجی جهت بازدید از مناطق توریستی راه این ولایت را در پیش گرفته و از جاذبه‌های طبیعی این ولایت بازدید نمایند.

آهوی مارکوپولو که شهرت جهانی دارد و از جملۀ جانوران کم‌یاب به شمار می‌رود، در کوه‌های پامیر بدخشان زیست دارد و روزگاری این جانور کم‌یاب جهانی توسط سیاح (گردش‌گر) ایتالیایی بنام مارکوپولو به این نام مسما شده است.

کوه‌های پامیر بدخشان جغرافیای انتشار و زیست حیات وحش چون آهوی مارکوپولو، بزمارخور، هایبکس و پلنگ برفی از جانوران کم‌یاب جهانی می‌باشد که سبب شده است تا توجه جهان‌گردان را به خود جلب نموده و در رونق صنعت گردش‌گری این ولایت اهمیت بسزای داشته باشد.

مسؤلان محلی بدخشان می‌گویند، صنعت گردشگری که در سال‌های گذشته به دلیل افزایش نا امنی‌ها زیان‌مند شده بود و گردش‌گران با توجه به افزایش تهدیدهای امنیتی از آمدن به این ولایت خودداری می‌کردند، از یک‌سال به این‌طرف رونق خوبی یافته است.

به گفتۀ مسؤلان محلی بدخشان، در پی بهبود وضع امنیتی در این ولایت صنعت گردش‌گری بهبود یافته و گردش‌گران زیادی همه‌ساله از داخل و خارج، از نقاط مختلف این ولایت باز دید می‌نمایند.

نقیب الله ثاقب‌یار، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان می‌گوید که سطح بازدید گردش‌گران خارجی در مقایسه به سال‌های گذشته تا 50 درصد افزایش یافته است و آنان امید وار اند که بتوانند با فراهم‌سازی فرصت‌های مطمئین برای گردش‌گران زمینۀ رشد این صنعت را در این ولایت فراهم نمایند.

رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان می‌گوید: «شمار گردش‌گران خارجی که در سال گذشته از این ولایت بازدید نموده بوند به 297 تن می‌رسید، اما این رقم در سال جاری به 413 تن افزایش یافته است.»

افزون بر نا امنی‌ها؛ نبود هوتل‌ها و مهمان‌خانه‌ها، نبود راهنماه‌ها و ترجمان‌ها و نبود یک سیستم حمایه‌یی منظم از گردش‌گران خارجی، از عمده‌ترین عوامل کاهش بازدید گردش‌گران خارجی در سال‌های گذشه عنوان شده بود. اما مسؤلان محلی بدخشان می‌گویند که آنان به تازه‌گی تمام این سهولت‌ها را در دور دست‌ترین نقاط بدخشان فراهم کرده اند.

باشنده‌گان بدخشان می‌گویند که صنعت گردش‌گری، یکی از صنعت‌های پر درآمد جهانی است و حکومت باید برای رونق هر چه بیشتری این صنعت در بدخشان برنامه‌های عملی را روی دست گیرد.

عبدالبصیر حقجو یک‌تن از فعالان مدنی بدخشان می‌گوید، با آن‌که تلاش‌های به هدف بهبود وضعیت امنیتی از سوی حکومت صورت گرفته است، اما هنوزهم موجودیت نا امنی‌ها در مسیرهای منتهی به نقاط گردش‌گری این ولایت تهدید جدی به گردش‌گران خارجی است.

رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان اما می‌گوید، در پی تصفیۀ سه ولسوالی این ولایت از وجود طالبان و تأمین امنیت بخش بزرگ از جغرافیای بدخشان، میزان گردش‌گران خارجی نسبت به سال‌های گذشته به گونۀ قابل ملاحظۀ افزایش یافته است.

آقای ثاقب‌یار می‌گوید، آنان برنامه‌هایی چون ایجاد اتحادیۀ حمایت از گردش‌گران خارجی، آموزش راهنماها و ترجمان‌ها و هم‌چنان میکانیزم‌های امنیتی ویژه را برای سال پیش‌رو روی دست دارند تا بتوانند این صنعت را در بدخشان رونق بیشتر دهند.

به گفتۀ وی، صنعت توریسم به عنوان یکی از صنعت‌های پر درآمد در محراق توجه حکومت محلی بدخشان قرار دارد و آنان پیش از همه چیز بر بهبود وضعیت امنیتی با همکاری نیروهای امنیتی تلاش دارند.

با آن‌که مسؤلان محلی بدخشان از افزایش صنعت گردش‌گری و بازدید گردش‌گران خارجی سخن می‌زنند، اما آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که شمار زیادی از گردش‌گران خارجی از راه تاجیکستان به بدخشان می‌آیند و سودی که باید مردم بدخشان به جیب بزنند در کشور تاجیکستان به مصرف می‌رسد.

به گفتۀ آگاهان امور اقتصادی، اگر گردش‌گران خارجی از راه‌های افغانستان به نقاط توریستی بدخشان سفر نمایند، مجموع مصارف گردش‌گران از اقامت‌شان در هوتل‌ها تا هزینۀ رفت و آمد و استخدام راهنما و ترجمان و خریداری کالاهای محلی سود زیادی به مردم افغانستان به ویژه بدخشان می‌رسد.

عبدالقدیر یک‌تن از آگاهان امور اقتصادی می‌گوید: «از این‌که بخش بزرگی رفت و آمد و اقامت گردش‌گران در تاجیکستان سپری می‌شود، به استثنای روزهایی را که در بدخشان به سر می‌برند، دیگر هیچ سودی به مردم ما نمی‌رسد.»

رییس فرهنگ بدخشان اما می‌گوید: «در سال جاری 413 گردش‌گر خارجی به بدخشان سفر کرده اند که اگر حد اوسط مصرف هر گردش‌گر خارجی را 2 هزار دالر محاسبه کنیم، بیش از 800 هزار دلار را در بدخشان مصرف کرده اند که بیشترین سود به مردم محل رسیده است.»

به گفتۀ وی گردش‌گران خارجی اکثراً از تولیدات محلی و صنایع دستی زنان روستایی خریداری نموده و آن را چون تحفه با خود می‌برند.

آگاهان امور اقتصادی بدین باور اند که افزون بر تأمین امنیت و ایجاد سهولت‌های گردش‌گری، تقویۀ صنایع دستی زنان و توسعۀ بازارهای محلی و بازارهای مشترک مرزی می‌تواند که صنعت گرد‌ش‌گری را تقویه نموده و وضعیت اقتصاد محلی این ولایت را بهبود بخشد.

با این حال نیک محمد نظری، سخن‌گوی والی بدخشان می‌گوید که حکومت محلی در همکاری و حمایت دفتر بنیاد آغاخان با اعمار مهمان‌خانه‌ها، هوتل‌های محلی و ایجاد سهولت‌های ترجمانی و راهنمایی برای گردش‌گران خارجی، فرصت‌های خوبی را جهت تقویۀ صنعت گردش‌گری در این ولایت فراهم کرده و هم‌چنان در صدد راه اندازی برنامه‌های دیگر است.

نظری می‌گوید که حکومت محلی بدخشان افزون بر تأمین امنیت و ایجاد مهمان‌خانه‌ها و هوتل‌های تقریباً معیاری در همکاری با نهادهای کمک کننده، سهولت‌های ترانسپورتی محلی را با مواشی نیز فراهم نموده است.

مسؤولان محلی بدخشان می‌گویند صنعت گردش‌گری به عنوان یکی از صنعت‌های پر درآمد می‌تواند در توسعۀ اقتصاد محلی این ولایت کمک کنند و به همین دلیل برنامه‌هایی چون تأمین امنیت، ایجاد هوتل‌ها، محل‌های تفریحی، ایجاد راه‌ها و خطوط مواصلاتی با جمهوری تاجیکستان، ایجاد و توسعۀ بازارهای مشترک‌مرزی را در دستور کار خود قرار داده اند تا بتوانند این صنعت را در بدخشان تقویت نمایند.

به گفتۀ مسؤلان محلی بدخشان، افزون بر افزایش شمار گردش‌گران خارجی در سال جاری، شمار گردش‌گران داخلی نیز افزایش یافته است و بیش از 18 هزار گردش‌گر داخلی از نقاط مختلف افغانستان از بدخشان بازدید نموده اند.