پارک شهر شبرغان دو

امنیت یگانه پارک خانواده‌گی در شبرغان را پولیس‌های زن تأمین می‌کنند

پس از گذشت دو دهه دموکراسی و حکومت‌داری محلی در جوزجان، برای نخستین بار یک پارک تفریحی از سوی شماری از بازرگانان در شهر شبرغان ساخته ‌شده است. این پارک در نخستین شب عید رمضان به فعالیت آغاز کرد و یگانه پارک تفریحی برای خانواده‌ها در شهر شبرغان به شمار می‌رود. این پارک در قلب شهر شبرغان در ساحۀ «باغ زنان» ساخته ‌شده است.

نوید نظری، مسوول روابط عامۀ «پارک خانواده‌گی شهر» به خبرگزاری نشانه می‌گوید که آنان از طرف شب به گونۀ میانگین بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ بازدیدکننده دارند. به گفتۀ آقای نظری، در شب‌های پنج‌شنبه و جمعه شمار بازدیدکننده‌گان این پارک افزایش می‌یابد.

آقای نظری می‌افزاید که بیش‌ترین بازدید‌کننده‌گان این پارک را زنان تشکیل می‌دهند. آقای نظری می‌گوید: «این پارک برای خانواده‌ها ساخته شده و مردان به تنهایی حق ورود به این پارک را ندارند.» آقای نوید علاوه می‌کند که آنان برای تلاشی خانم‌ها، برقراری نظم و تأمین امنیت بیشتر در داخل و در دروازۀ ورودی پارک به پولیس‌های زن ضرورت دارند.

نوید نظری خاطرنشان می‌سازد که در حال حاضر امنیت این پارک زیر نظارت و کنترل نجیبه نور دلاوری، آمر سمت پنجم شهر شبرغان قرار دارد. او می‌افزاید که از طرف شب‌ شماری از پولیس‌های زن برای بررسی، تلاشی و تأمین امنیت این پارک حضور پیدا می‌کنند. او با بیان این مطلب ابراز می‌دارد که پولیس‌های زن به ‌راحتی با خانواده‌ها ارتباط برقرار می‌کنند و خانواده‌ها نیز بیش‌تر به نظم و امنیت در این پارک اعتماد می‌کنند.

آقای نظری اشاره می‌کند که خانواده‌ها در موجودیت پولیس‌های مرد در داخل پارک خانواده‌گی احساس راحتی نمی‌کنند. او موجودیت پولیس‌های زن را یکی از نیازها در جهت اعتماد مردم به مکان‌های تفریحی می‌داند. نوید نظری اضافه می‌کند که خانواده‌ها از برخورد پولیس‌های زن در داخل پارک راضی هستند و خرسندی‌شان را با مسوولان پارک در میان می‌گذارند.

در همین حال، نجیبه نور دلاوری، آمر سمت پنجم پولیس در شهر شبرغان می‌گوید که مسوولیت تأمین امنیت پارک خانواده‌گی شهر را به دوش گرفته است. بانو دلاوری خاطرنشان می‌سازد که برای تأمین امنیت و نظم بیش‌تری از طرف شب با شماری از پولیس‌های زن در محل حضور می‌داشته باشد. آن ‌چنانی که خانم دلاوری بیان می‌کند، او پس از گشت‌زنی شبانه در اطراف پارک، برای دیدار و گفت‌وگو با خانواده‌ها به داخل پارک نیز سر می‌زند. به سخن بانو دلاوری، خانواده‌ها به ‌ویژه زنان از برخورد پولیس زن با آنان خرسند می‌شوند. او اشاره می‌کند که خانواده‌ها در موجودیت پولیس‌های زن احساس راحتی می‌کنند.

از سوی دیگری، مسعود ندیم، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت جوزجان می‌گوید که آنان مسوولیت تأمین امنیت این پارک را بر اساس پیشنهاد مسوولان پارک شهر به پولیس‌های زن واگذار کرده‌اند. آقای ندیم تأکید می‌کند که به‌ زودی شمار دیگری از پولیس‌های زن را برای تلاشی در دروازۀ ورودی پارک خواهند گماشت. مسوولان پارک مکتوبی را نیز به فرماندهی پولیس ولایت جوزجان جهت افزایش حضور پولیس‌های زن در داخل این پارک فرستاده‌اند.

در همین حال، نجلا محمدی، یکی از کنش‌گران مدنی در جوزجان که برای بازدید از این پارک آمده، می‌گوید که حضور پولیس‌های زن در دروازۀ ورودی و در داخل پارک اعتماد خانواده‌ها را نسبت به امنیت فردی بیش‌تر می‌سازد. نجلا محمدی به این باور است که زنان در مکان‌های تفریحی به ‌راحتی با پولیس‌های زن رابطه برقرار می‌کنند و اگر مشکلی پیش بیاید آزادانه با آنان در میان می‌گذارند. این فعال مدنی امیدوار است که حضور پولیس‌های زن در مکان‌های تفریحی بیش‌تر شود.

این در حالی است که پیش ‌از این شماری از باشنده‌گان ولایت جوزجان از نبود پارک‌های تفریحی و خدمات شهری در مرکز ولایت جوزجان شکایت داشتند. آنان انتظار دارند که شمار مکان‌های تفریحی در شهر شبرغان افزایش یابد. در حال حاضر «پارک خانواده‌گی شهر» یگانه مکان تفریحی برای باشنده‌گان ولایت جوزجان و ولایت‌های همجوار مانند فاریاب و سرپل به شمار می‌رود. مسوولان محلی نیز از ایجاد چنین پارک‌های تفریحی از سوی بخش خصوصی استقبال می‌کند.