800px-Badakhshan_districts_FA

باشنده‌گان سه ولسوالی بدخشان در چند قدمی دسترسی کامل به آب آشامیدنی صحی

عدم دست‌رسی به آب آشامیدنی صحی یکی از دشواری‌های عمدۀ باشنده‌گان بدخشان به شمار می‌رود. با آن‌که طی سال‌های گذشته برنامه‌های زیادی فراهم سازی آب آشامیدنی صحی از سوی نهادهای ملی بین‌المللی در بدخشان عملی شده اما هنوزهم بیش از نیمی از باشنده‌گان این ولایت به آب آشامیدنی صحی دست‌رسی ندارند.

به تازه‌گی دفتر «اکتید» با حمایت مالی ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا برنامۀ کندن‌کاری چاه‌های آب آشامیدنی صحی در شهر فیض آباد مرکز بدخشان و دو ولسوالی دیگر را در این ولایت عملی کرده است که با تکمیل شدن این پروژه مشکلات هزاران تن از باشنده‌گان سه ولسوالی این ولایت برطرف می‌شود.

چندی پیش دفتر اکتید با حفر۵۱ حلقه چاه نیمه‌عمیق در نواحی شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان زمینۀ دست‌رسی هزاران تن از باشنده‌گان این شهر را به آب آشامیدنی صحی فراهم نموده بود وبه تازه‌گی قرار است با کندن‌کاری 30 حلقه چاه در شهر فیض آباد، 25 حلقه چاه در ولسوالی ارگو و 30 حلقه چاه دیگر در ولسوالی کشم، مشکلات عدم دست‌رسی مردم به آب آشامیدنی صحی را به حد اقل برساند.

اختر محمد خیر زاده، معاون والی بدخشان می‌گوید که کمبود آب آشامیدنی صحی هنوزهم یکی از مشکلات عمدۀ مردم بدخشان است و آنان در تلاش اند تا از طریق کمک نهادهای کمک کننده و برنامۀ ملی میثاق شهروندی مشکلات عدم دست‌رسی مردم به آب آشامیدنی صحی را کاهش دهند.

عبدالحسیب دقیق، رییس ادارۀ اقتصاد بدخشان می‌گوید که پروژۀ آب‌رسانی برای آسب دیده‌گان خشک‌سالی با حمایت مالی ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا یا USAID تمویل شده و دفتر اکتید این پروژه را تطبیق می‌کند

دقیق می‌گوید: « در دور اول این پروژه ۵۱ حلقه چاه نیمه عمیق در ۱۵ روستای مربوط به مرکز بدخشان کندن‌کاری شده است و این پروژه را USAID تمویل کرده و هزینۀ آن سی‌میلیون افغانی بوده است».

به گفتۀ رییس ادارۀ اقتصاد بدخشان، چاه‌های مذکور در روستاهای سرجنگل، حصاری، بایملسی، چته، کهنه‌قشلاق، بتاش، صمدی، باغیشاه، دشت خم‌چان و ناحیۀ ششم دشت شهدا حفر شده اند.

رییس اقتصاد می‌گوید، قرار است که مرحلۀ دوم این پروژه هم در ولسوالی‌های بدخشان تطبیق شود.

مسؤلان دفتر اکتید در بدخشان می‌گویند که برای فراهم‌سازی آب آشامیدنی صحی در ولسوالی‌های کشم، ارگو و مرکز بدخشان چاه‌های آب آشامیدنی حفر می‌کنند تا میزان دسترسی مردم به آب صحی آشامیدنی صحی بیشتر شود.

فیض‌الله هویدا، مسؤل دفتر اکتید در بدخشان می‌گوید که از طریق این برنامه بیش از هفتاد حلقه چاه در مناطق یاد شده کندن‌کاری می‌شود.

موصوف می‌گوید که چاه‌های مذکور در مناطق یاد شده به گونۀ کندن‌کاری می‌شوند که بتوانند در تمام فصل سال آب آشامیدنی صحی را برای مردم فراهم کنند و با کندن‌کاری این چاه‌ها به بخشی از مشکل کمبود آب صحی آشامیدنی مردم پاسخ گفته شود.

وی می‌افزاید: «چاه‌هایی‌که جدیداً باید حفر شود، به سیستم‌های برمه‌یی و کوبه‌یی است که عمق چاه‌ها از پنجاه تا شصت متر است تا در تمام فصول آب‌دهی داشته باشند، حتا در فصولی که سطح آب پائین می‌رود.»

در همین حال یکی از باشندگان بدخشان هم می‌گوید که کمبود آب آشامیدنی از دشواری‌های عمدۀ مردم است و تطبیق این برنامه می‌تواند به کاهش مشکل مردم کمک کند.

با آن‌که پروژۀ آب‌رسانی خانه به‌خانه به ارزش 13 میلیون یورو از کمک‌های جی آی زید کشور آلمان حدود دو سال پیش در شهر فیض آباد مرکز بدخشان به پایۀ اکمال رسیده بود، اما به گفتۀ باشنده‌گان محل این پروژه نتوانسته است که مشکلات آنان را از ناحیۀ کمبود آب آشامیدنی صحی برطرف کند.

مسؤل دفتر اکتید در بدخشان اما می‌گوید که از طریق این برنامه صد حلقه چاه‌هایی که در گذشته کندن‌کاری شده و حالا تخریب شده اند، دوباره ترمیم می‌کنند و برخی از شبکه‌های آب آشامیدنی را بازسازی و توسعه می‌دهند.

باشنده‌گان بدخشان می‌گویند، این ولایت منابع آبی فراوان برای استفاده از آب‌های صحی را دارد و در صورت توجه دولت به سادگی می‌توان مشکلات عدم دست‌رسی مردم به آب آشامیدنی صحی را برطرف نمود.