بدخشی

باشنده‌گان مناطق مرزی بدخشان با خطر قحطی و گرسنه‌گی روبه‌رو هستند

اعضای شورای ولایتی، مسوولان محلی و شماری از باشنده‌گان ولایت بدخشان با اظهار نگرانی از افزایش محدودیت‌های دست‌رسی به مواد غذایی می‌گویند که پس از بسته‌شدن پل‌های مرزی میان بدخشان و تاجیکستان، باشنده‌گان چندین ولسوالی مرزی این ولایت با کمبود شدید مواد غذایی روبه‌رو شده‌اند و میزان دست‌رسی آنان به مواد اولیه نیز به صفر رسیده است. به گفتۀ آنان، باشنده‌گان مناطق مرزی بدخشان از این پیش، بخش بزرگی از نیازمندی‌های غذایی‌شان را با عبور از پل‌های مرزی از خاک تاجیکستان تأمین می‌کردند، اما اکنون پس از تهدید کرونا و افزایش ناامنی‌ها در مناطق مرزی این ولایت، تاجیکستان مرزهایش را به روی باشنده‌گان این مناطق بسته است.

طلب‌الدین قادری، معاون شورای ولایتی بدخشان می‌گوید که در پی افزایش تهدید کرونا و ناامنی‌های ناشی از حضور طالبان در ولسوالی‌های مرزی بدخشان، کشور تاجیکستان به باشنده‌گان مناطق مرزی اجازه نمی‌دهد که با عبور از مرزهایش، مواد مورد نیازشان را تأمین کنند. آقای قادری با ابراز نگرانی از وضعیت باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی بدخشان می‌افزاید: «اکنون مشکل مردم مناطق مرزی تنها افزایش بهای مواد غذایی نیست، بلکه این مردم را قحطی تهدید می‌کند و مواد غذایی برای‌شان قابل دسترس نیست.» معاون شورای ولایتی بدخشان هشدار می‌دهد، در صورتی که حکومت محلی بدخشان همین اکنون به مشکلات آنان رسیده‌گی نکند، باشنده‌گان مناطق مرزی در آیندۀ نه‌چندان دور با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. زیرا به گفتۀ او، در بسیاری از بازارهای محلی ولسوالی‌های مرزی بدخشان مردم با کمبود مواد اولیه، روبه‌رو هستند.

همچنان محمدابراهیم قیومی، ولسوال «نسی‌ درواز» تایید می‌کند که پس از بسته‌شدن پل‌های مرزی و توقف روند انتقال مواد غذایی از مرز تاجیکستان به بدخشان، مردم با کمبود مواد غذایی روبه‌رو شده‌اند. او می‌گوید: «مردم در وضعیت بدِ زنده‌گی بسر می‌برند و علاوه براین‌که پل‌های مرزی بسته است، باشنده‌گان منطقه نمی‌توانند به دلیل ترس از ناامنی و حضور طالبان به کار کشاورزی بپردازند.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی بدخشان نیز از خطر قحطی در مناطق‌شان نگران هستند. حبیب حمیدزاده، باشندۀ ولسوالی «مایمی درواز» می‌گوید که ساکنان مناطق مرزی به دلیل دوری و پیمودن مسیرهای دشوارگذر نمی‌توانند برای تأمین مواد اولیه به بازارهای افغانستان خود را برسانند. او می‌گوید که پس از بسته‌شدن پل‌های مرزی تاجیکستان، باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی با کمبود مواد غذایی روبه‌رو هستند. به گفتۀ این باشندۀ محل، بازارهای مناطق سرحدی بدخشان نیازمند باز بودن پل‌های مرزی تاجیکستان است.

باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی بدخشان می‌گویند که یگانه مسیر مطمین برای انتقال مواد غذایی آنان، شیرخان بندر بوده است، اما اکنون افزون بر این مرز، همۀ پل‌های مرزی تاجیکستان به روی آنان بسته شده است. آنان نگران گیرماندن در دام یک فاجعه هستند. نسی، شکی، مایمی، کوفاب، خواهان، اشکاشم، شغنان و واخان، هشت ولسوالی مرزی ولایت بدخشان است که با کشور تاجیکستان هم‌مرز اند. شمار نفوس این ولسوالی‌ها تاکنون مشخص نشده است.

مسوولان محلی بدخشان اما از اقدامات پیش‌گیرانه‌ برای رسیده‌گی به باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی خبر می‌دهند و می‌گویند که تاکنون گزارش کمبود موادغذایی در بازارهای مناطق مرزی برای آنان نرسیده است. محمد ذکریا سودا، والی بدخشان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که حکومت محلی مواد غذایی مورد نیاز این ولایت را برای پاسخ‌دهی به حالت‌های اضطرار در ذخایر استراتژیک نگهداری کرده و هرگاه لازم دیده شود، به مردم کمک‌رسانی خواهد کرد. والی بدخشان می‌افزاید :«فکر نمی‌کنم که مردم با کمبود مواد غذایی روبه‌رو باشند، ما مواد کافی برای حالت اضطرار را داریم و به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا با بسته‌شدن مرز تاجیکستان، موافق هستیم.»

همچنان سیدعبدالله همایون دهقان، رییس ادارۀ مبارزه با رویدادهای طبیعی در بدخشان می‌گوید که آنان افزون بر این‌که در ولسوالی‌های مرزی مواد غذایی و مواد اولیه را در همکاری با نهادهای کمک‌کننده از قبل ذخیره کرده‌اند، آماده‌گی‌های لازم را برای رسیده‌گی به رویدادهای احتمالی از جمله تهدید گرسنه‌گی نیز روی‌دست گرفته‌اند.

با این‌همه، اعضای شورای ولایتی و باشنده‌گان مناطق مرزی بدخشان می‌گویند که در این ولسوالی‌ها از ذخایر مواد غذایی هیچ خبری نیست و دوام این وضعیت برای مناطق مرزی طاقت‌فرسا خواهد بود. باشنده‌گان مناطق مرزی بدخشان از حکومت می‌خواهند که در کنار تدابیر لازم برای جلوگیری از قحطی و کمبود مواد غذایی در این مناطق در زمینۀ تداوی بیماران‌شان نیز توجه کند. به گفتۀ آنان با بسته‌شدن مرزهای تاجیکستان، افزون بر کمبود موادغذایی آنان با کمبود مراکز درمانی و دوای کافی نیز روبه‌رو هستند.

ولسوالی‌های مرزی بدخشان از طریق پنج پل مرزی با کشور تاجیکستان وصل‌ هستند. پل مرزی ولسوالی نسی حدود دوماه پیش به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی بسته شد. همچنان چهار پل دیگر این کشور که با مناطق مرزی افغانستان در ولایت بدخشان وصل هستند، حدود یک‌ونیم ماه پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا از سوی تاجیکستان بسته شده‌اند.