WhatsApp Image 2019-12-28 at 1.12.04 PM

برای هشتاد خانوادۀ عودت‌کننده در جوزجان مواد قالین‌بافی توزیع شد

محمدجان آریا

28 December 2019

بعد از شش ماه آموزش قالین‌‌بافی برای هشتاد خانوادۀ عودت کننده در شبرغان مرکز ولایت جوزجان توسط دفتر UNHCR با هم‌کاری ریاست امور مهاجرین و عودت‌کنندگان مواد قالین‌بافی توزیع گردید.
عبدالمالک رستمی رییس ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان به خبرگزاری نشانه گفت:« ما با هم‌کاری دفتر UNHCR برای هشتاد خانواده‌یی که از بیرون کشور عودت نموده‌اند، کورس آموزش شش ماهه را راه‌اندازی نمودیم و بعد از تمام آموزش برای آن‌ها مواد قالین‌بافی را توزیع نمودیم تا آن‌ها خودکفا شوند.

رستمی می‌افزاید که اشتغال‌زایی یکی از اهداف ریاست امور مهاجرین است و ما تلاش می‌کنیم که برای کسانی‌که چه بیجا شدۀ داخلی باشند و یا هم از بیرون از کشور آمده باشند. شغل ایجاد کنیم.
فقر و بیکار یکی از علت‌های عمدۀ جرایم جنایی در افغانستان شمرده می‌شود، وزارعت امور مهاجرین و عودت کنندگان تصمیم گرفته است تا با ایجاد زمینۀ کار و شغل از جرایم جنایی بکاهد.

فریده یک بانوی ترکمن که شش‌ماه قالین‌بافی را آموزش دیده است می‌گوید:« امروز بعد از آموزش برای ما کارگاه قالین‌بافی همراه با مواد آن توزیع می‌شود و ما حالا در خانۀ خود می‌توانیم قالین ببافیم و پول آن را به خانه و فرزندان خود مصرف کنیم.»
فریده به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «بعد از این‌که از پاکستان آمدیم هیچ کاری یاد نداشتیم و حالا بعد از شش ماه آموزش، قالین بافی را یاد گرفته‌ایم.»

قالین‌بافی مهم‌ترین صنعت در ولایت جوزجان به شمار می‌رود و قالین ولسوالی آقچۀ جوزجان شهرت جهانی دارد.

محبوبه یکی دیگر از کسانی‌که آموزش قالین‌بافی دیده است می‌گوید:« ما زمانی که از ایران به افغانستان آمدیم، هیچ کاری یاد نداشتیم و به کمک ریاست امور مهاجرین شامل کورس شش ماهۀ آموزش قالین ‌افی شدیم، حالا می‌توانیم مصرف خانوادۀ خود را در بیاریم.»

جوزجان یکی از ولایاتی است که صنعت قالین به شکل سنتی و پیش‌رفته در آن وجود دارد و صادرات قالین یکی از مهم‌ترین صادرات این ولایت به داخل افغانستان و بیرون از افغانستان به شمار می‌رود.