IMG-20200201-WA0005

برگزاری جشنوارۀ شعر و نقاشی صلح در حمایت از نظام جمهوریت و نیروهای دفاعی و امنیتی در بدخشان

جشنوارۀ ملی رقابت شعر و آثار هنری برای توسعۀ فرهنگی، تشویق و تشهیر شاعران و هنرمندان جوان از سوی موسسۀ رسانه‌‌ای «شایان» در حمایت از روند دموکراتیک، تقویت دستاوردهای ۱۸ سال گذشته و حمایت از نیروهای امنیتی در بدخشان برگزار گردید.

موسسه رسانه‌‌ای و فرهنگی شایان، به دنبال برگزاری جنشوارۀ شعر و نقاشی برای صلح در شش ولایت افغانستان، آخرین برنامۀ خود را به تازگی در بدخشان برگزار کرد. در این برنامه برای سه شاعر و نقاش برتر که آثار ویژه‌ای در مورد صلح و حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی داشتند؛ جایزه در نظر گرفته شد.

در مراسم اعلام برندگان این جشنواره، مقام‌های دولتی، داوران برنامه، جوانان بدخشان و مسوولان موسسۀ برگزار کننده شرکت کرده بودند و به گفتۀ مسوولان این نهاد، پیش از این شش جشنوارۀ مشابه در دیگر ولایات کشور راه‌اندازی شده است.

در مراسم توزیع جوایز جشنوارۀ هنری برای صلح در بدخشان، برای شش شعر برتر فارسی و اوزبیکی، هم‌چنین به سه تابلو جایزه داده شد.

ذکی شهامت، مسوول نهاد برگزارکننده در این همایش گفت که این برنامۀ رقابتی در حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی، حمایت از دستاوردهای 19 سالۀ اخیر کشور، حمایت از صلح، مبارزه با افراط‌گرایی، همبستگی بین اقوام افغانستان و ضرورت مصالحه و ادغام مجدد راه‌اندازی شده است.

وی افزود: «ما از طریق برگزاری این جشنواره‌ها می‌خواهیم یک شبکۀ ملی فرهنگیان و هنرمندان را ایجاد نماییم تا از این طریق گفتمان‌ فرهنگی در عرصه‌های صلح و آشتی و همبستگی میان اقوام افغانستان را به راه بیاندازیم.»

احمد ضیاء رفعت، استاد دانشگاه کابل و  داور این جشن‌واره با بیان این مطلب که استفاده از هنر و شیوه‌های نرم‌افزاری می‌تواند به خشونت زدایی کمک کند گفت: « ما به کمک هنر می‌توانیم سرزمین‎های تازه‌ای را فتح کنیم، ما به کمک هنر می‌توانیم به سرزمین‌های تازه قدم بگذاریم که در عالم واقع ممکن نیست.»

به گفتۀ وی هر آفرینش‌گر ادبی جامعه را به صلح دعوت می‌کند، هر تولید هنری پیامش صلح است و این جشنواره در حمایت از مدافعان مردم افغانستان و حامیان صلح برگزار شده است تا از این طریق بتوانند مورال نیروهای امنیتی را تقویت نموده و در آن‌ها انگیزۀ شهامت و پای‌مردی را تقویه نمایند.

وی می‌افزاید که نیروهای امنیتی افغانستان بخاطر برپایی صلح می‌جنگند و جنگ آن‌ها در مقابل دهشت‌افگنان بخاطر برپایی عدالت و تأمین صلح است.

اختر محمد خیرزاده، معاون والی بدخشان نیز راه‌اندازی جشنواره مذکور را برای ایجاد بستر گفتگو و تفاهم در جامعه ارزنده توصیف کرد.

معاون والی بدخشان گفت: «برگزاری این جشنواره‌ها و مناسبت‌های این چنینی می‌تواند ما را در ایجاد و تقویت صلح اجتماعی مدد برساند.»

با این حال، شاعران و نویسندگان ولایت بدخشان، راه‌اندازی چنین رقابت‌های فرهنگی و هنری را در حمایت از نیروهای امنیتی، دست آوردهای نزدیک به دو دهۀ اخیر و ایجاد صلح با اهمیت توصیف نموده و به برگزاری این‌گونه برنامه‌های رقابتی و جشنواره‌ها از سوی نهادهای فرهنگی تأکید می‌کنند.

فرید برزگر، برندۀ مقام اول شعر فارسی که در ترکیه به سر می‌برد، در پیامی به مراسم توزیع جوایز این جشن‌واره گفته که مبارزه برای آزادی و صلح کار دشواری است و باید ادامه یابد.

وی در این پیام هدف از اشتراک در این برنامه را این‌گونه توضیح داده است: «اشتراک‌ام در این جشن‌واره نیز بخشی از مسوولیتم در قبال صلح و مبارزه با خشونت، افراط‌گرایی و تاریک اندیشی بود.»

در جشنوارۀ مذکور نقاشی و شعر فارسی‌دری به سطح بدخشان به داوری گرفته شده بود، اما شعر اوزبیکی به سطح زون‌های شمال و شمال‌شرق بود که مقام اول و دوم را شاعران اوزبیکی‌زبان از جوزجان و بلخ به دست آورده بودند.

در این جشن‌واره آثار هنری به صورت آنلاین فرستاده شده بود و پس از داوری در کابل جوایز برندگان در بدخشان توزیع شد، برای برندگان مقام‌های اول کمپیوترهای لب‌تاپ و برای مقام دوم تیلفون‌های هوش‌مند و برای مقام‌های سوم کتاب جایزه داده شد.