IMG-20200209-WA0056

بهره‌برداری پروژه‌های تحکیم ساحلی به ارزش دو میلیون دالر در بدخشان

کار چهار پروژۀ تحکیم ساحلی به هدف جلوگیری از تخریبات دریای کوک‌چه که از سوی موسسۀ آی‌.آر‌.دی.ایف به کمک مالی وزارت همکاری‌های اقتصادی و انکشافی دولت فدرال آلمان به پایۀ اکمال رسیده است؛ با حضور داشت مقام‌های محلی و نمایندگان وزارت همکاری‌های اقتصادی و انکشافی آلمان افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مسوولان محلی بدخشان می‌گویند که این دیوار استنادی به درازای نزدیک به دو کیلومتر، دو میلیون دالر هزینه برداشته است که از سوی وزارت همکاری‌های اقتصادی و انکشافی جمهوری فدرال آلمان پرداخت شده است.

سید احمد ناصری، رئیس حوزۀ دریایی کوک‌چه در مراسم گشایش این پروژه گفت که همه ساله در پی سرازیر شدن سیلاب‌ها و آب خیزی‌ها شمار زیادی از خانه‌های مسکونی و زمین‌های کشاورزی تخریب می‌گردید و دامنۀ افزایش تهدید دریای کوک‌چه در حال افزایش بود و آنان به منظور جلوگیری از تخریب بی رویۀ این دریا برنامۀ کار تحکیمات ساحلی را روی دست گرفتند.

به گفتۀ وی اکنون با اعمار این دیوار استنادی در سه قسمت شهر فیض آباد مرکز بدخشان، تمام خانه‌ها و زمین‌های معروض به خطر در امتداد دریای کوک‌چه از تهدید نابودی نجات یافته‌اند و آنان در تلاش‌اند که با تسریع روند کار تحکیمات ساحلی، سایر نقاط معروض به خطر را در امتداد این دریا از خطر نابودی نجات دهند.

مسوولان حوزۀ فرعی دریایی در بدخشان می‌گویند که میزان تخریب زمین‌های زراعتی و خانه‌های مسکونی در امتداد آمو دریا و دریای کوک‌چه زیاد است و آنان در نظر دارند تا از طریق تطبیق پروژه‌های کوچک و بزرگ از افزاییش میزان این تخریبات بکاهند.

همین‌گونه اخترمحمد خیرزاده، معاون والی بدخشان در مراسم گشایش دیوار استنادی گفت که دفتر آی آر دی ایف افزون بر تطبیق پروژه‌های تحکیمات ساحلی از چند سال به این‌طرف 16 پروژۀ انکشافی بزرگ را با هزینۀ 17 میلیون دالر در بدخشان تطبیق نموده که بخش بزرگی از مشکلات مردم با تطبیق این پروژه‌ها برطرف شده است.

به گفتۀ معاون والی بدخشان، این پروژه‌ها شامل اعمار سرک‌ها، کانال‌های آبرسانی، دیوارهای استنادی و اعمار مکتب‌ها می‌باشد که در پی تطبیق این پروژه‌ها مشکلات صدها تن از باشنده‌گان این ولایت برطرف شده است.

معاون والی بدخشان می‌افزاید:«بدخشان یکی از ولایت‌های کوهستانی و حادثه خیز است و بیشتر در معرض تهدید رویدادهای طبیعی قرار دارد و ایجاب می‌نماید که برنامه‌هایی برای جلوگیری و کاهش زیان‌های ناشی از رویدادهای طبیعی به ویژه سیلاب‌ها از طریق اعمار دیوارهای استنادی روی دست گرفته شود.

به گفتۀ معاون والی بدخشان حکومت محلی این ولایت با توجه با امکانات دست داشتۀ خود، کار تحکیمات ساحلی را در کنار دریای آمو و کوکچه عملی کرده و هم‌چنان در تلاش است که این روند را در تمام نقاط معرض به خطر بدخشان تطبیق نماید.

باشندگان محل که طی سال‌های گذشته صدها جریب زمین زراعتی و ده‌ها خانه مسکونی خود را در پی سرازیر شدن سیلاب‌ها و آب‌خیزی دریا از دست داده اند با اظهار خرسندی از تطبیق این پروژه می‌گویند که خانه‌های مسکونی و زمین‌های زراعتی آنان از تهدید دریا نجات یافته است.

نازیه یکتن از باشندگان محل که همه ساله منزل مسکونی‌اش در زمان آب‌خیزی‌ها طعمة دریا می‌شد، می‌گوید که حالا می‌تواند با خاطر آسوده بخوابد و دیگر نگران از دست دادن خانه‌اش نباشد.

فضل‌الدین، یکتن دیگر از باشندگان محل می‌گوید که همه ساله با شروع آب‌خیزی‌ها قسمت‌های زیادی از زمین‌های زراعتی و خانه‌های مسکونی آنان از بین می‌رفت اما از زمان ایجاد این دیوار استنادی آنان به گونۀ کامل از تهدید دریای کوک‌چه نجات یافته‌اند.

طلب‌الدین قادری، معاون شورای ولایتی بدخشان با ابراز امتنان از همکاری‌های کشور آلمان برای تطبیق پروژه‌های انکشافی می‌گوید که حکومت محلی بدخشان باید با رعایت اصل انکشاف متوازن، توازن در تطبیق پروژه‌های انکشافی را مد نظر گیرد.

به گفتۀ معاون شورای ولایتی بدخشان، روند تطبیق پروژه‌های انکشافی در این ولایت نا متوازن است و آنان انتظار دارند که حکومت مرکزی در امر تطبیق پروژه‌های انکشافی نظارت جدی داشته باشد تا از انکشاف تا متوازن جلوگیری گردد.

مسوولان محلی بدخشان می‌گویند موسسۀ آی آر دی ایف از طریق کمک‌های وزارت هم‌کاری‌های اقتصادی و انکشافی جمهوری فدرال آلمان، از آغاز تا اکنون به ارزش 17 میلیون دالر پروژه‌های انکشافی زیادی را در این ولایت تطبیق نموده است که کار شماری از این پروژه‌ها تکمیل و شماری دیگری از این پروژه‌ها زیر کار می‌باشد.