WhatsApp Image 2019-12-12 at 7.17.29 PM

بیست و نهم میزان؛ روز ملی زبان اوزبیکی منظور شد

عرفان برزگر

12 December 2019

رییس جمهوری امروز در دیدار با شماری از مسوولین نهادهای فرهنگی  و اجتماعی اوزبیک‌های افغانستان در کابل، 29 میزان را روز جهانی ملی زبان اوزبیکی منظور کرد.

شماری از مسوولین نهادهای اجتماعی و فرهنگی اوزبیک‌های افغانستان در دیدار با رییس جمهور، پیش‌نهادهای مشخص را در خصوص تقویت و حمایت از زبان اوزبیکی به‌عنوان زبان ملی در کشور بیان کردند.

داکتر عزیزالله “آرال” رییس نهاد کتاب، از فرهنگیان اوزبیک‌های کشور به رییس جمهور پیش‌نهاد کرده است که به‌منظور تقویت زبان ملی اوزبیکی باید یک بخش اوزبیکی در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کابل ایجاد گردد و هم‌چنان یک بخش ویژه برای زبان اوزبیکی در دفتر سخن‌گویی ریاست جمهوری نیز به‌میان آید، تا جای‌گاه این زبان به گونۀ خاص مورد توجه قرار گیرد.

آقای آرال از توجۀ دولت در 5 سال گذشته به زبان اوزبیکی قدردانی کرد.

به گفتۀ این فعال فرهنگی چاپ تقویم به زبان اوزبیکی از سوی دولت، این اعتماد را در میان اوزبیک‌های کشور به وجود آورده که دولت ارادۀ قوی به حمایت این زبان ملی دارد.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور گفت، تمامی شهروندان کشور در رشد زبان‌های ملی باید به گونۀ مشترک کار کنند و حمایت از زبان‌های رایج در کشور مکلفیت دولت است.

آقای غنی افزود که برای رشد و تقویت زبان اوزبیکی یک مرکز زبان  اوزبیکی و ترکمنی در کابل ایجاد می‌گردد تا ارزش‌های این زبان بیش‌تر تقویت شود.

رییس جمهور افزود، این مرکز علمی و فرهنگی برای زبان اوزبیکی و ترکمنی به ترجمۀ آثار تاریخی می‌پردازد، و زمینۀ آموزش این زبان را برای تمامی شهروندان کشور مساعد خواهد نمود.

رییس جمهور کشور گفت:

زبان اوزبیکی می‌تواند روابط میان کشور های آسیای میانه از جمله اوزببکستان و ترکمنستان را با مردم افغانستان بهتر فراهم سازد که در رشد اقتصادی کشور نیز موثر تمام خواهد شود.

رییس جمهور غنی اظهار امیدواری کرد که با تقویت و رشد زبان اوزبیکی جای‌گاه  کشور به عنوان چهار راه منطقه احیا گردد.

با این حال اکبر دشتی عضو نهاد قره‌ش، و از جوانان فعال اوزبیک‌تبار کشور از توجۀ حکومت برای رشد و تقویت این زبان ملی کشور سپاس‌گزاری کرد.

آقای دشتی می‌گوید:

“جوانان اوزبیک به تقویت حکومت‌داری خوب با مقامات حکومتی هم‌سو و هم‌کار اند، و توجه به زبان اوزبیکی، علاقه‌مندی و زمینه‌های هم‌کاری جوانان اوزبیک‌تبار را با حکومت به عنوان ملتی که در گذشته‌ها کم‌تر به‌آنان توجه شده است. بیش‌تر می‌سازد.

این عضو نهاد قره‌ش می‌افزاید که ایجاد نهاد علمی”زبان اوزبیکی و ترکمنی” زمینۀ رشد فرهنگ و تعامل میان کشور‌های منطقه و تحقیقات در خصوص زبان اوزبیکی و تاریخ کشور را فراهم می‌سازد.

آقای دشتی اظهار امیدواری می‌کند که در آینده‌های نزدیک به حمایت دولت، جای‌گاه زبان اوزبیکی در کشور بیش‌تر تقویت گردد.