08365086-385A-4496-9100-E86482FF13D2_cx0_cy11_cw0_w1200_r1_s

تسریع روند احیای جنگلات پسته در بدخشان

ولایت بدخشان از ولایت‌هایی است که در مسیر کمربند جنگلات پسته قرار دارد اما قطع بی رویۀ این جنگلات در سال‌های گذشته به این کمر بند افت سنگینی وارد کرده و افزون بر زیان‌های سنگین اقتصادی، تخریبات زیست محیطی را نیز در پی داشته است، مسئولان دارۀ کشاورزی بدخشان می‌گویند که این اداره از چندسال به این‌طرف کار احیای جنگلات پسته را آغاز کرده و تا اکنون توانسته اند که بیش از دوصد هکتار زمین را در امتداد این کمربند، بسته و بذر نمایند.

 به گفتۀ مسئولان ادارۀ کشاورزی بدخشان، آنان افزون بر کاشت پسته، روند آگاهی‌دهی برای مردم را جهت حفاظت از این جنگلات نیز سرعت بخشیده اند و در تلاش اند که از قطع بی رویۀ جنگلات به ویژه جنگلات پسته جلوگیری کنند.

کیکاوس تکساری، مسئول مطبوعاتی ادارۀ کشاورزی بدخشان می‌گوید:

 بیش از ده ولسوالی این ولایت در امتداد کمربند پسته قرار دارد و جنگلات پسته که یگانه منبع عایداتی روستا نشینان بود، در سال‌های جنگ به اثر قطع بی رویه رو به نابودی گراییده بود که از چند سال بدین‌سو وزارت زراعت به احیای این جنگلات توجه کرده و آنان با آغاز کار احیای جنگلات پسته تا اکنون بیش از دوصد هکتار زمین را در امتدا کمربند جنگلات پسته احیا نموده اند و این روند هم‌چنان ادامه دارد.

وی می‌افزاید: «کمربند پسته از بدخشان شروع الی بادغیس و هرات ختم می‌شود؛ ما کار احیای جنگلات پسته را شروع کردیم که  افزون بر بذر مستقیم، روند غرس پسته را نیز بدون آبیاری آغاز کردیم و در مجموع ارقامی را که ما داریم بالاتر از 15 هزار هکتار زمین جنگلات پسته در بدخشان وجود دارد.»

به گفتۀ وی از میان این 15 هزار هکتار زمین جنگلات پسته، بخش بزرگ آن به اثر قطع بی وریۀ جنگلات توسط مردم محل از میان رفته بود که اکنون با آغاز کار احیای جنگلات از سوی حکومت و بسیج سازی مردم برای احیای جنگلات و نگه‌داری از آن بخش‌ بزرگ این کمربند احیا شده، این روند تا پیوست کامل کمربند پسته ادامه خواهد داشت.

آگاهان امور جنگلات و منابع طبیعی می‌گویند که دولت باید برای احیای جنگلات از دست رفته اقدام نموده و مردم را در حفاظت از جنگلات پسته بسیج نمایند.

نوری، از آگاهان امور جنگلات و منابع طبیعی در بدخشان می‌گوید، پسته به عنوان یگانه منبع نیرومند تقویۀ اقتصاد محلی روستاییان می‌باشد و نگه‌داری از جنگلات در تقویۀ اقتصاد محلی سودمند می‌باشد.

به گفتۀ وی هم‌کاری مردم در حفاظت از جنگلات پسته نهایت اثرگزار بوده و ایجاب می‌نماید که دولت در زمینۀ احیا و مردم در حفاظت از این جنگلات اقدامات جدی نمایند.

به گفتۀ این آگاه امور جنگلات و منابع طبیعی، سرمایه‌گزاری و توجه روی احیای جنگلات پسته در کنار این‌که به توسعۀ اقتصاد محلی کمک می‌کند در زمینۀ جلوگیری از تخریبات زیست محیطی و سیلاب‌ها نیز مؤثر می‌باشد.

مسئولان ادارۀ کشاورزی بدخشان اما می‌گویند که آنان افزون بر آگاهی‌دهی مردم از اهمیت جنگلات پسته در توسعۀ اقتصادی و حفاظت از محیط زیست در هر روستا کمیته‌های مردمی حفاظت از جنگلات را نیز ایجاد کرده اند تا از تخریب جنگلات جلوگیری کنند.

غلام نبی، یک‌تن از بزرگان ولسوالی ارگوی بدخشان که در ساحۀ کمربند جنگلات پسته زیست دارد می‌گوید که اکنون مردم به اهمیت اقتصادی و زیست محیطی جنگلات پسته پی‌ برده ‌اند و در حفاظت آن از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نمی‌کنند.

مسئولان ادارۀ کشاورزی بدخشان می‌گویند که کمربند پسته از بدخشان شروع و به ولایت‌های بادغیس وهرات ختم می‌شود که شماری زیادی جنگلات این کمربند در سال‌های جنگ تخریب و از بین رفته اند.

 اما به گفتۀ آنان این اداره تصمیم دارد که در هم‌کاری با نهادهای کمک کننده نقاط تخریب شده این کمر بند را دو باره احیا نماید.