WhatsApp Image 2020-04-07 at 3.42.03 PM

تعهد‌شکنی شماری از رسانه‌های صوتی در ارتباط به آگاهی‌دهی از ویروس کرونا در جوزجان

مسوولان محلی در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان می‌گویند که شماری از رسانه‌های شنیداری در برابر حکومت محلی ولایت جوزجان و در ارتباط به پخش آگاهی‌ها به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در این ولایت، عهد‌شکنی کرده‌اند. آنان می‌افزایند که بر اساس قرارداد سه جانبه‌یی که میان حکومت محلی، کمیتۀ آگاهی‌دهی مبارزه علیه ویروس کرونا که رأس آن ریاست اطلاعات و فرهنگ قرار دارد و رسانه‌های صوتی صورت گرفته است، شبکه‌های رادیویی مکلف بودند در جریان یک ماه گذشته چهار میز گِرد را با اشتراک مسوولان کمیتۀ آگاهی‌دهی حکومت محلی، فعالان مدنی و عالمان دین برگزار کنند، اما شماری از رسانه‌های صوتی تعهدشکنی کرده‌اند و طبق این قرارداد عمل نکرده‌اند.

عظیم‌الله رحمانیار، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «یک ماه پیش حکومت محلی به خصوص ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان به خاطر این‌که مردم بیش‌تر دربارۀ ویروس کرونا بدانند، قرارداد یک ‌ماهۀ نشر پیام‌های آگاهی‌دهی و برگزاری چهار میز گِرد را با 9 رادیو بست که مدت قرارداد پایان یافته است.» آقای رحمانیار می‌افزاید که شماری از رادیوها در یک ماه گذشته هیچ میز گِردی را برگزار نکرده‌اند؛ درحالی که پول قرارداد از سوی مقام ولایت جوزجان به حساب آنان واریز شده است.

هرچند طبق قرارداد، مسوولان رادیوها در کنار نشر پیام‌های آگاهی‌دهی، مکلف بودند تا گزارش خود را ترتیب و به کمیتۀ آگاهی‌دهی می‌فرستادند، اما رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان می‌گوید که پس از پایان یک ماه قرارداد، از چهار رادیو اصلاً هیچ گزارشی را دریافت نکرده است. درحالی که به سخن او، مسوولان این رادیوها تقسیم اوقات میزهای گِرد و زمان نشر پیام‌های‌شان را با ریاست اطلاعات و فرهنگ شریک می‌ساختند. او هشدار می‌دهد که تعهدشکنی این رسانه‌های صوتی را از طریق ارگان‌های مربوطه پی‌گیری خواهد کرد.

در همین حال، معروف آذر، سخنگوی والی جوزجان می‌گوید که طبق قرارداد سه جانبه، پول نشر این آگاهی‌ها از طریق مقام ولایت به حساب رسانه‌ها واریز شده است و مسوولان رادیوها مکلف بودند که گزارش کاری‌شان را با مقام ولایت جوزجان شریک سازند، اما چنین نکرده‌اند. معروف آذر می‌افزاید که او به عنوان گزارش‌دهنده به ارگان‌های مربوطه در مرکز تاکنون گزارش کاری پنج رادیو را دریافت نکرده است. او اضافه می‌کند که مدت قرارداد با رادیوها سه روز پیش پایان یافته است اما پس از پی‌گیری زیاد، شماری از این رادیوها به تازه‌گی گزارش کاری‌شان را فرستاده‌اند. او خاطرنشان می‌سازد که با رسانه‌های صوتی و تصویری جمعاً به مبلغ 7صد و 22هزار و 500 افغانی قرارداد شده است که از این میان 6 رادیو میز گِرد برگزار نکرده‌اند.

از سوی دیگر فواد سرایش، مسوول یک رادیوی محلی در ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه در ارتباط به چگونه‌گی قرارداد سه جانبه و نشر برنامه‌های آگاهی‌دهی می‌گوید: «طبق قرارداد، 20 هزار افغانی هزینۀ نشر پیام‌های آگاهی‌دهی بود و 22هزار افغانی دیگر برای برگزاری چهار میز گِرد داده شده است.» او می‌افزاید که طبق قرارداد باید هر رسانه به شکل جداگانه میزهای گِرد را برگزار می‌کرد، اما رسانه‌ها در تفاهم با ریاست اطلاعات و فرهنگ توافق کردند که برای جلوگیری از تجمعات در استدیوها، یک رسانۀ‌ دیداری و یا شنیداری برنامۀ میز گرد را دایر کند و همۀ رادیوها این برنامه را با تفاهم همدیگر به نشر برسانند. آقای سرایش اضافه می‌کند که یک برنامۀ میز گِرد در رسانۀ او برگزار شده و سه میزگِرد دیگر را بر اساس تفاهمی که صورت گرفته بود، از رسانه‌های دیگر پوشش داده است.

همچنان محبوب مهران، صاحب امتیاز یک رادیوی محلی دیگر در ولایت جوزجان می‌گوید که بر اساس تفاهمی که میان رسانه‌ها صورت گرفته بود، یک برنامۀ میزگِرد را رادیوها به شکل مشترک به نشر رساندند و رادیوی او نیز بر اساس تفاهم همین کار را کرده است. آقای مهران اضافه می‌کند که او از نخستین کسانی است که گزارش نشر پیام‌های آگاهی‌دهی و میزهای گِرد را به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان فرستاده است. به گفتۀ مهران، او چهار میز گِرد را بر اساس تفاهم با ریاست اطلاعات و فرهنگ از دیگر رسانه‌های تصویری گرفته و به نشر رسانده است.

اما ادعای تفاهم بیرون از قرارداد را رییس ادارۀ اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان رد می‌کند و این‌کار را  کژ‌فهی و سوءتفاهم تعبیر می‌کند. رییس اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که در آینده با رادیوهایی که تعهدشکنی کرده‌اند، در اعطای قراردادها تجدید نظر خواهد شد.

این در حالی‌ است که با هزینه و مصرف بیش از 7صد هزار افغانی در بخش آگاهی‌دهی از طریق رسانه‌های محلی، باشنده‌گان ولایت جوزجان هنوزهم مصروف برگزاری تجمعات کاری و محافل عروسی‌اند.