IMG-20210722-WA0001

تنگ شدن حلقۀ محاصرۀ طالبان بر مرکز ولایت تخار؛ باشندگان تخار در پیوند به بی توجهی دولت در کابل خیمۀ اعتراضی بر افراشتند

abduljalilbehfar

22 July 2021

به دنبال افزایش نا امنی‌ها، سقوط بی پشینۀ ولسوالی‌ها و تنگ شدن حلقۀ محاصرۀ طالبان بر شهر تالقان مرکز ولایت تخار، باشندگان این ولایت در اعتراض به آن‍چه که بی توجهی حکومت نسبت به مهار نا امنی‌های این ولایت خوانده می‌شود، در منطقۀ وزیر اکبرخان کابل خیمۀ اعتراضی برپا کردند.
این معترضان که از سه روز پیش (28 سرطان) سال جاری بدین‌سو چادر اعتراضی بر افراشته‌اند، حکومت را به بی توجهی نسبت به مهار نا امنی‌ها و کمک نکردن به نیروهای مقاومت مردمی متهم نموده، می‌گویند که حکومت مرکزی کوچکترین توجهی به وضعیت این ولایت ندارد.
اعتراض کنندگان، می‌گویند که با گذشت هر روز حلقۀ محاصره شهر تالقان مرکز ولایت تخار تنگ تر شده، وضعیت زندگی مردم رو به وخامت گراییده و نیازمندی‌های مقاومت مردمی به کمک و هم‌کاری حکومت بیشتر شده است، اما به گفتۀ آنان حکومت مرکزی هیچ‌گونه توجهی به شگستن حلقۀ محاصره و تغییر معادلۀ جنگ به سود نیروهای امنیتی نکرده است.
آنان می‌گویند که به دنبال عدم توجه حکومت مرکزی به خواست‌های مکرر شان ناگزیر شده اند تا با بر افراشتن خیمۀ اعتراضی صدای مردم را به گوش مسؤولین برسانند و انتظار دارند که حکومت مرکزی با اقدامات سازنده بتواند حلقۀ محاصرۀ بر مرکز ولایت تخا را بشکنند.


عصمت‌الله قربانی، عضو شورای ولایتی تخار، می‌گوید که دامنۀ حلقۀ محاصرۀ طالبان از یک ماه بدین‌سو بر شهر تالقان مرکز ولایت تخار تنگ‌تر شده و پای طالبان تا دروازه‌های این شهر رسیده است.
به گفتۀ وی آنان با پرپایی این خیمۀ تحصن می‌خواهند که صدای مردم را بلند کنند تا حکومت مرکزی با اعزام نیروهای بیشتر و تجهیزات لازم به خط نبرد به نا امنی‌های موجود نقطۀ پایان بگذازد.
این عضوی شورای ولایتی تخار می‌افزاید که پس از سقوط ولسوالی‌ها بدست گروه طالبان و تنگ شدن حلقۀ محاصره بر شهر تخار، مرکز این ولایت فضای ترس آلود و وحشت‌ناک بر زندگی مردم حاکم شده است و همه روزه بر شماری مهاجران و بیجا شده‌گان افزوده می‌شود.
آقای قربانی می‌گوید که خانواده‌های زیادی ازحومه‌های شهر تالقان و ولسوالی‌های این ولایت بیجا شده‌اند، بیجا شدگان در وضعیت بدِ زندگی به سر می‌برند و به کمک‌های عاجل نهادهای کمک‌کننده ضرورت دارند.
اعتراض کنند‌ه‌گان تخاری می‌گویند که در پی مقاومت مردمی طی هفته‌های اخیر ده‌ها حملۀ تهاجمی طالبان بر مرکز این شهر پس زده شده است، اما با این‌همه فداکاری‌های مردم حکومت مرکزی هیچ‌گونه توجهی به اعزام نیروی حمایه‌یی و تمویل تجهیز نیروهای خیزش مردمی ندارد.
عبدالسمیع خاوری، یکی دیگر از معترضان تخاری می‌گوید، مردم تخار و ساکنان شهر تالقان در پی افزایش حملات تهاجمی طالبان با مشکلات گستردۀ روبر شده اند. به گفتۀ او: “مردم شب و روز آرام ندارند، صدای توپ و خمپاره در حومه های شهر تالقان آرامش مردم را ربوده است.”
وی می افزاید که اگر دولت به وضعیت تخار رسیدگی نکند خطر بروز یک فاجعۀ کلان در راه است و آنان از حکومت می‌خواهند که جلو بروز این فاجعه را بگیرد.
معترضان تخاری در کابل می‌گویند که افزون بر سقوط تمام ولسوالی‌های این ولایت، هم اکنون جنگ‌جویان طالبان با راه اندازی حملات تهاجمی متواتر بر مواضع نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی در دورازه‌های ورودی شهر حمله می‌کنند.
ولایت تخار یکی از ولایت‌های شمال‌شرقی افغانستان است که نیروهای مقاومت به رهبری فرمانده مسعود قهرمان ملی کشور از این ولایت به عنوان مهم‌ترین پایگاه مقاومت علیه گروه طالبان استفاده می‌کردند.
اکنون به گفتۀ باشندگان این ولایت تمام ولسوالی‌های تخار بدست جنگ‌جویان گروه طالبان سقوط کرده است و در صورت عدم توجهی حکومت مرکزی بر وضعیت جنگ در این ولایت خطر سقوط شهر تالقان بدست گروه طالبان وجود دارد.