IMG-20200224-WA0042

توزیع تجهیزات پشم‌‌ریسی برای زنان جنگ‌زده در شبرغان 

محمدجان آریا

25 February 2020

ریاست امور مهاجرین و عودت‌کنندگان ولایت جوزجان با همکاری دفتر (UNION AID)  “یوین اید” زمینۀ آموزش پشم‌ریسی را برای 20 خانوادۀ جنگ‌زده در شهر شبرغان مساعد ساخته است.

سید طالب سادات، معاون ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان به رسانه‌ها می‌گوید: “20 خانم از 20 خانوادۀ جنگ‌زده تحت آموزش دوماهه قرار گرفتند که در پایان برای هر خانم کارگر وسایل پشم‌ریسی و همچنان 35 کیلوگرام پشم نیز توسط دفتر “یوین اید” با همکاری ریاست مهاجرین توزیع گردید.”

خانواده‌های جنگ‌زده از ولایات فاریاب، سرپل و دیگر ولسوالی‌های ناامن به شهر شبرغان آمده‌اند و تعدادی از این‌ خانواده‌ها تحت آموزش‌های حرفه‌ای ریاست امور مهاجرین قرار گرفته‌اند.

شیما یکی از این زنان بی‌جا شده که مدت دو ماه را آموزش پشم‌ریسی دیده است؛ می‌گوید: “خیلی خوشحال استم که کار پیدا کرده‌ام و حالا می‌توانم کم از کم روزی یک تا دو کیلو پشم‌ را بریسم. هم از طرف روز کار می‌کنم و هم از طرف شب در خانه پشم می‌ریسم.”

شیما می‌گوید که به خاطر جنگ از ولسوالی درزاب فرار کرده است و در یک خانوادۀ شش نفری زندگی می‌کند.

برای بانوان پشم‌ریس، دفتر “یوین اید” ماشین‌های مدرن پشم‌ریسی توزیع کرده است که با برق آفتابی کار می‌کند.

رخشانه زنی دیگری‌ست که او نیز از جنگ‌ها فرار کرده است و در ارتباط به کارش می‌گوید: “اگر کار پشم‌ریسی را یاد نمی‌گرفتیم، مجبور بودیم که گدای‌گری کنیم. جنگ باعث شده است که زمین‌ها و باغ‌های خود را در ولسوالی درزاب رها نموده به شبرغان بیایم.”

هر کیلو پشم ریسیده شده در بازار شبرغان به 150 افغانی به فروش می‌رسد و کارگران زن هر کیلو پشم خالص را به مبلغ 50 افغانی می‌خرند.

در سال جاری ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان بیش از ده هزار خانواده جنگ‌زده را ثبت نموده است.