نان خشک

توزیع نان خشک در جوزجان؛ باشنده‌گان شبرغان از عدم تطبیق عدالت در این روند شکایت دارند

روند توزیع نان خشک از طریق نانوایی‌ها به باشنده‌گان بی‌بضاعت ولایت جوزجان دو روز پیش آغاز شد. مسوولان محلی این ولایت می‌گویند که خانواده‌های نیازمند را از طریق وکلای گذر و قریه‌داران شناسایی و برای آنان کارت دریافت نان توزیع کرده‌اند. تطبیق این روند اما ظاهراً با چالش‌ها و انتقاداتی همراه است. شماری از باشنده‌گان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان با انتقاد از چگونه‌گی توزیع نان خشک می‌گویند که در قسمت توزیع کارت‌های دریافت نان، عدالت رعایت نشده است. آنان وکلای گذر و قریه‌داران را به «خویش‌خوری» متهم می‌کنند و می‌گویند که بیش‌تر افراد بر اساس شناخت شامل فهرست خانواده‌های نیازمند شده‌اند.

قمرالدین پویا عزیز، باشندۀ ناحیۀ دوم شهر شبرغان می‌گوید که برای یک خانواده‌یی که تنها دو عضو دارد و خانواده‌هایی که دوازده عضو دارد، توزیع نان یک‌سان صورت می‌گیرد. به سخن او، مسوولان محلی بدون درنظرداشت شمار اعضای خانواده و افراد مستحق برای هر خانواده 10 قرض نان توزیع می‌کنند. همچنان امیرمحمد تصویر، باشندۀ ناحیۀ اول شهر شبرغان می‌گوید: «در قریه‌یی که بیش‌ از 200 خانوادۀ مستحق زنده‌گی می‌کنند تنها برای 60 خانواده کارت نان توزیع شده است.» او می‌افزاید که بیش‌تر خانواده‌هایی که این کارت را دریافت کرده‌اند، نیازمند نیستند، اما بر اساس شناختی که با قریه‌داران دارند، مستحق شناسایی شده‌اند. باشنده‌گان جوزجان از شهرداری شبرغان می‌خواهند که در شناسایی افراد مستحق و توزیع نان خشک برای آنان، بازنگری کند.

با این حال، مسوولان شهرداری شبرغان نیز برخی از نارسایی‌ها را در روند توزیع نان خشک در این ولایت تأیید می‌کنند، اما از برطرف‌سازی این نارسایی‌ها در آیندۀ نزدیک خبر می‌دهند. محمد حسین صالح، شهردار شبرغان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «آغاز هر کاری مشکلات خود را می‌داشته باشد و همه‌روزه تیم نظارتی شهرداری شبرغان با نماینده‌گان ارگان‌های مربوطه از چگونه‌گی توزیع نان از سوی خبازی‌ها نظارت می‌کنند.» آقای صالح خاطرنشان می‌سازد که این نارسایی‌ها تا یک هفتۀ دیگر برطرف خواهند شد. شهردار شبرغان در این باره می‌گوید که خانواده‌های نیازمند از سوی وکلای گذر و قریه‌داران شناسایی و فهرست نام‌های‌شان با شهرداری شریک شده است.

مسوولان شهرداری شبرغان اضافه می‌کنند که برای 10هزار و 445 خانوادۀ نیازمند در این شهر تا پایان قرنطینۀ جوزجان در چهار ناحیۀ شهر نان خشک توزیع خواهد شد. مقام‌های محلی جوزجان برای تطبیق این برنامه با 42 نانوایی که نزدیک به محلات رهایشی موقعیت دارند، قرارداد بسته‌اند. وزن هر قرض نان 200 کیلوگرام درنظر گرفته شده است.

مسوولان ریاست صحت عامۀ جوزجان قبلاً نگرانی‌شان را در قسمت عدم رعایت توصیه‌های بهداشتی در جریان پخت و توزیع نان به نیازمندان ابراز کرده اند. عبدالمعروف آذر، سخنگوی والی جوزجان اما اطمینان می‌دهد که این روند با رعایت اصول بهداشتی به پیش خواهد رفت. به گفتۀ او، در برابر همۀ نانوایی‌‌ها مطابق به رهنمود ریاست صحت عامۀ جوزجان خط‌اندازی شده است و مراجعه‌کننده‌گان بر اساس نوبت در جای مخصوص می‌ایستند تا نان دریافت کنند.

این درحالی است که روند توزیع نان خشک برای نیازمندان در جریان قرنطینۀ شهر شبرغان دو روز پیش (شنبه، بیستم ثور) آغاز شد. توزیع نان خشک جزو برنامۀ دولت برای مبارزه با گرسنه‌گی در جریان بحران کرونا در کشور است. مدیریت این روند از سوی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی به شهرداری‌ها سپرده شده است. این روند تنها در مرکز ولایات آغاز شده و قرار است به زودی در ولسوالی‌ها و روستاهای کشور نیز تطبیق شود. روستانشینان و باشنده‌گان ولسوالی‌های جوزجان خواهان آغاز هرچه زودتر این روند در محلات‌شان هستند.