WhatsApp Image 2020-02-26 at 4.35.58 PM

ثبت 336 پرونده در سارنوالی استناف ولایت جوزجان

محمدجان آریا

26 February 2020

در سال‌جاری تا اکنون در سارنوالی استناف ولایت جوزجان 336 پروندۀ جنایی به ثبت رسیده است که از جمله 281 پروندۀ آن به دادگاه‌های مربوطه فرستاده شده است.

محمد نصیر حکیمی رییس سارنوالی استناف ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «از جمله 281 پرونده‌‌یی که به محاکم فرستاده شده است، 217 قضیۀ آن فیصله شده و 55 پروندۀ دیگر نیز در حالت حفظ و کشف قرار داد.»

ولات جوزجان به ویژه شهر شبرغان نسبت به مراکز ولایت هم‌جوار از امنیت خوبی برخوردار است. به همین لحاظ تمام قضایایی‌که در سارنوالی ثبت شده اند، بیشتر آن‌ها جرایمی مثل خشونت علیۀ زنان، مواد مخدر، فساد اداری وجرایم اخلاقی استند.

آقای حکیمی می‌‌گوید: «در سال جاری 120 تن به زندان محکوم شده اند که از این جمله 11 تن آن‌ها زنان می‌باشند.»

 رییس سارنوالی استناف ولایت جوزجان می‌گوید: «وظیفۀ ما تحقیق جرم است و هر آن موردی را که ارگان‌های کشفی و امنیتی به ما می‌آورند، ما مطابق به قانون روی آن تحقیق می‌کنیم تا پرونده را به دادگاه بسپاریم.»

تعدادی از باشندگان ولایت جوزجان شاکی اند که در ارگان‌های عدلی و قضایی در این ولایت فساداداری وجود دارد.

محمد نصیر حکیمی رییس سارنوالی استناف ولایت جوزجان با رد این ادعا می‌گوید: «خوش‌بختانه در جوزجان در نهادهای عدلی و قضایی فسادی وجود ندارد، تمام ارگان‌های عدلی و قضایی کارهای‌شان را به شکل شفاف به پیش می‌برند. ام‌سال نسبت به سال‌های دیگر بیش‌ترین تحقیق سارنوالی استناف ولایت جوزجان در ارتباط به پرونده‌های فساداداری است.»

در برخی موارد به خاطر پرونده‌های اخلاقی و یا هم پرونده‌های سیاسی، پای بزرگان محل به خاطر میان‌جگری در دفاتر سارنوالی‌ها در کشور کشانیده می‌شود، اما این مورد را رییس سارنوالی استناف ولایت جوزجان در این ولایت رد نموده می‌گوید که ما استقلالیت خود را حفظ کرده‌ایم و مطابق با قانون برخورد می‌کنیم.