زنان بدخشان 2

حضور زنان بدخشانی در عرصۀ کشاورزی افزایش یافته است

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مال‌داری بدخشان می‌گویند که در پی توجه حکومت و نهادهای کمک‌کننده در جریان چند سال پسین، میزان حضور زنان این ولایت در عرصۀ کشاورزی افزایش یافته است و شمار زیادی از زنان بدخشانی با فعالیت‌های کشاورزی در چندین کوپراتیف توانسته‌اند به خودکفایی اقتصادی برسند.

از سوی‌هم، شماری از زنانی که در جریان سال‌های پسین به همکاری ریاست زراعت و نهادهای کمک‌کننده، دست به ایجاد کوپراتیف‌های (انجمن) زراعتی زده‌اند با ابراز خرسندی از وضعیت پیش‌آمده می‌گویند که این کوپراتیف‌ها سبب تغییرات چشم‌گیری در زنده‌گی آنان شده است. بانوانی که در بدخشان پیشۀ کشاورزی را در پیش گرفته‌اند، می‌گویند که از چند سال به این‌سو با ایجاد باغچه‌های خانه‌گی، سبزخانه‌ها و پروسس سبزی‌جات و میوه‌جات با سرمایه‌های شخصی توانسته‌اند که بهبود قابل ملاحظه‌یی را در اقتصاد خانواده‌های‌شان به میان آورند.

آسیه، مسوول یکی از کوپراتیف‌های زراعتی در  شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان می‌گوید که فراورده‌های آنان بازار خوبی دارد و این امر سبب شده است که آنان بیش‌تر به فعالیت‌های کشاورزی روی بیاورند.

به گفتۀ آسیه، فعالیت‌های کشاورزی آنان افزون بر این‌که در تقویت اقتصاد خانواده‌های‌شان از طریق فروش فراورده‌های زراعتی کمک کرده است، در زمینۀ ایجاد فرصت‌های کاری برای زنان بی‌بضاعت دیگر نیز سودمند واقع شده است. خانم آسیه می‌افزاید که این کار سبب خودکفایی او شده است و از این طریق برای تأمین مخارج خود و هزینه‌های تحصیل فرزندانش استفاده می‌کند و از لحاظ اقتصادی به هیچ کسی وابسته نیست.

همین‌گونه شمار زیادی از کوپراتیف‌های زراعتی زنانه در بدخشان در بخش‌های گوناگون همانند مدیریت سبزخانه‌ها، پرورش زنبور، پرورش فراورده‌های کشاورزی و دام‌داری فعالیت می‌کنند. این کوپراتیف‌ها توانسته‌اند که حاصلات زیادی را به بازارهای کشور عرضه کنند. نسیمه، باشندۀ بدخشان در بخش تولید فراورده‌های زراعتی و حیوانی مانند آچار، چکنی، ماست، پنیر و مربا کار می‌کند. او می‌گوید که تولیدات او حتا به بازارهای کابل، پایتخت کشور نیز رسیده است و متقاضیان زیادی از ولایت‌های گوناگون کشور دارد. به گفتۀ او، کار جمعی با زنان دیگر سبب شده است که آنان به توانایی‌های خود در جهت پیش‌برد فعالیت‌های اقتصادی باورمند شوند و حمایت گروه‌های مختلف اجتماعی را نیز با خود داشته باشند.

خانم نسیمه می‌گوید که هنوزهم نبود بازار مطمین برای فروش تولیدات‌ این زنان شاغل از عمده‌ترین دشواری‌های فرا راه رشد کاروبارشان است. به گفتۀ او، در صورت فراهم شدن بازار مطمین برای تولیدات، این زنان شاغل بدخشان می‌توانند بخش بزرگی از نیازمندی‌های بازار بدخشان و ولایت‌های همجوار را از ناحیۀ کمبود فراورده‌های زراعتی و حیوانی برطرف کنند.

با این حال، مسوولان ریاست زراعت بدخشان می‌گویند که در روند ثبت مجدد کوپراتیف‌ها، حضور زنان به طور چشم‌گیری افزایش یافته است. نصیراحمد احمدی، مسوول برنامه‌های زراعتی ریاست زراعت بدخشان می‌گوید که فراورده‌های زنان در سبزخانه‌ها، بخش بزرگی از نیازمندی‌های بازار این ولایت را در زمینۀ دست‌رسی به سبزی‌جات، برطرف کرده است. آقای احمدی می‌افزاید که در بسیاری از ولسوالی‌های بدخشان درآمد زنان کارگر در کوپراتیف‌ها نسبت به مردان بیش‌تر است و از همین رو، تمرکز ریاست  زراعت بدخشان بر حمایت از زنان متمرکز شده است.

در همین حال، آلینا غیاثی، رییس امور زنان ولایت بدخشان می‌گوید که افزایش حضور زنان در عرصۀ کشاورزی، ریاست امور زنان را نسبت به اثرگذاری نقش زنان در روند انکشاف و توسعه امیدوار ساخته است. به گفتۀ او، شمار زیادی از زنان این ولایت در ولسوالی‌های مختلف با کارهای کشاورزی و ایجاد کوپراتیف‌های زراعتی نتواسته‌اند از یک‌سو ‌چرخۀ اقتصادی خانواده‌های‌شان را به گردش بیاورند و از سوی دیگر در توسعۀ اقتصاد محلی کمک کنند.

گفتنی است که از چند سال به این‌سو، زنان شاغل بدخشان علاوه بر این‌که در بخش‌های زنبورداری، دام‌داری و کشاورزی به کمک نهادهای داخلی و خارجی کارهای چشم‌گیری را انجام داده‌اند، در بخش تولید و پروسس میوه‌جات، سبزی‌جات و صنایع دستی نیز پیش‌رفت‌های چشم‌گیری داشته‌اند.